Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Opravný termín štátnych skúšok bakalárskeho štúdia informatiky bude 26. augusta 2015 o 8:30 a opravný termín obhajob bakalárskych prác a štátnych skúšok magisterského štúdia informatiky bude 26. augusta 2015 o 13:00 v M-213. Záverečné práce je potrebné odovzdať nasledovne:

(pridané 15.7.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Pripravili sme plán prechodu na študijné plány podľa očakávanej novej akreditácie od akademického roku 2015/2016 pre bakalárske a magisterské štúdium informatiky. (pridané 16.6.2015)

♦ ♦ ♦

Je známe rozdelenie študentov do jednotlivých dní na štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky, ktoré sa budú konať v dňoch 1. - 3. júla 2015. (pridané 4.6.2015)

♦ ♦ ♦

Bolo stanovené rozdelenie študentov do jednotlivých dní na štátne skúšky magisterského štúdia informatiky, ktoré sa budú konať v dňoch 22. a 23. júna 2015 a na obhajoby diplomových prác, ktoré sa budú konať dňa 25. júna 2015. (pridané 13.5.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, v letnom semestri 2015 otvárame špeciálnu výberovú prednášku Základy reverzného inžinierstva, v ktorej kolegovia z Esetu oboznámia záujemcov s princípmi transformácie binárneho kódu do čitateľnej formy zdrojového kódu. Prednáška bude bývať vo štvrtok 16:30 v posluchárni B, termín cvičení ešte bude upresnený. Bližšie informácie sa dozviete v tomto .pdf dokumente. Na stránke http://www.dcs.fmph.uniba.sk/zri/ nájdete prezentácie z prednášok. (aktualizované 20.2.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

♦ ♦ ♦

Novinky v magisterskom štúdiu informatiky:
Niektoré predmety sú ponúkané spravidla každý druhý rok. Tento rok ide o predmety Kryptológia (2), Enumerácia diskrétnych štruktúr a Kombinatorické štruktúry. Predmety Kryptológia (2) a Kombinatorické štruktúry sú zahrnuté v štátnicovom variante A, preto záujemcom o tento variant odporúčame absolvovať ich v tomto školskom roku.

Pokračujeme tiež vo výučbe vybraných predmetov v anglickom jazyku, v rámci štrukturálneho projektu EU "Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku". Výučba v angličtine bola opakovane požadovaná študentami v ankete a veríme, že Vám pomôže zlepšiť si jazykovú prípravu, ktorá je veľmi dôležitá pre Vaše ďalšie uplatnenie. Aj keď niektoré prednášky budú prebiehať v angličtine, vyučujúcim môžete samozrejme klásť otázky po slovensky a takisto po slovensky môžete odovzdávať písomné práce aj odpovedať na skúške.

Zoznam predmetov vyučovaných po anglicky: Študenti nastupujúci na magisterské štúdium v školskom roku 2015/16 (t.j. súčasní tretiaci) budú pravdepodobne študovať podľa novej akreditácie. Doporučujeme im preto už v treťom ročníku zvážiť ich budúce zameranie pri voľbe výberových predmetov. Na pomoc pri plánovaní ponúkame on-line nástroj. (pridané 3.9.2014)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu vo svetovom finále súťaže ACM ICPC. Družstvo v zložení Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza získalo bronzové medaily (v celkovom poradí 12. miesto) - oficiálna výsledková listina.
Úspechy našich študentov sú aj zásluhou RNDr. Michala Foriška, PhD., ktorý sa venoval ich príprave. (pridané 27.6.2014)

Kontakt Hlavná stránka © 2012