Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Opravný termín štátnych skúšok bakalárskeho štúdia informatiky a štátnych skúšok magisterského štúdia informatiky bude 27. augusta 2014 o 8:30 v posluchárni C. (pridané 8.8.2014)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu vo svetovom finále súťaže ACM ICPC. Družstvo v zložení Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza získalo bronzové medaily (v celkovom poradí 12. miesto) - oficiálna výsledková listina.
Úspechy našich študentov sú aj zásluhou RNDr. Michala Foriška, PhD., ktorý sa venoval ich príprave. (pridané 27.6.2014)

♦ ♦ ♦

Novinky v magisterskom štúdiu informatiky:
Ponúkame tri nové výberové predmety: Niektoré predmety sú ponúkané spravidla každý druhý rok. Tento rok ide o predmety Grafové modely v strojovom učení, Kolmogorovská zložitosť, Pravdepodobnostné metódy, Kombinatorické štruktúry a Vybrané partie z teórie jazykov. Predmet Kolmogorovská zložitosť je zahrnutý v štátnicovom variante B, preto záujemcom o tento variant ho odporúčame absolvovať v tomto školskom roku.

Ďalšou veľkou novinkou je, že vybrané predmety budú vyučované v anglickom jazyku v rámci štrukturálneho projektu EU "Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku". Výučba v angličtine bola opakovane požadovaná študentami v ankete a veríme, že Vám pomôže zlepšiť si jazykovú prípravu, ktorá je veľmi dôležitá pre Vaše ďalšie uplatnenie. Aj keď niektoré prednášky budú prebiehať v angličtine, vyučujúcim môžete samozrejme klásť otázky po slovensky a takisto po slovensky môžete odovzdávať písomné práce aj odpovedať na skúške.

Zoznam predmetov vyučovaných po anglicky: (pridané 25.9.2013)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, tiež Vám používanie AISu na prihlasovanie na termíny skúšok pripadá ťažkopádne (na mnohých platformách dokonca nemožné)? Môžete vyskúšať alternatívny front-end k AISu - dielo Vašich kolegov - FAJR. Nádete ho na https://fajr.fmph.uniba.sk/. (upravené 13.4.2012)

Kontakt Hlavná stránka © 2012