Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne

So smútkom oznamujeme, že v piatok 14.9.2018 prehrala svoj boj s ťažkou chorobou jedna zo zakladajúcich členiek našej katedry, Dr. Zuzana Durayová. (pridané 18.9.2018)

♦ ♦ ♦

Štátne skúšky pre študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia informatiky v akademickom roku 2018/2019 budú vo štvrtok 20. septembra 2018 o 8:30 v miestnosti M-213. (aktualizované 14.9.2018)

♦ ♦ ♦

Srdečne pozývame všetkých prvákov bakalárov (1INF) na prípravné sústredenie, ktoré sa bude konať 18. - 21. septembra 2018. Na sústredenie sa treba elektronicky zaregistrovať do 7.9.2018.
Všetky potrebné informácie nájdete na fakultnej stránke. (pridané 4.9.2018)

♦ ♦ ♦

Zápis v akademickom roku 2018/2019
Termíny riadneho zápisu študentov informatiky:

Bakalárske štúdium
1. ročník - povinný test z anglického jazyka a školenie BOZ PO 4.9.2018 8:30 poslucháreň F1
1. ročník 4.9.2018 13:00 poslucháreň A
2. ročník 18.9.2018 8:30 akvárium I
3. ročník (A-R) 7.9.2018 8:30 akvárium I
3. ročník (S-Ž) 7.9.2018 13:00 akvárium I
4. ročník 7.9.2018 13:00 akvárium I
Magisterské štúdium (aj konverzný študijný program)
1. ročník 6.9.2018 8:30 akvárium I
2. ročník 6.9.2018 13:00 akvárium I
3. ročník 14.9.2018 8:30 akvárium I

Ďalšie informácie o zápise sú k dispozícii na fakultnej stránke. (pridané 3.9.2018)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Pripravili sme plán prechodu na študijné plány podľa očakávanej novej akreditácie od akademického roku 2015/2016 pre bakalárske a magisterské štúdium informatiky. (pridané 16.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012