Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Vážení študenti končiaci magisterské štúdium informatiky, prosíme Vás, aby ste si najneskôr do 27.4.2015 zvolili variant štátnej skúšky, ktorý chcete absolvovať. Prihlasovacie meno a heslo je rovnaké ako do AIS2.
Presnejšie informácie o obsahu jednotlivých variantov nájdete na stránke http://new.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/Studium/Magisterske/StatneSkusky. (pridané 17.4.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, v letnom semestri 2015 otvárame špeciálnu výberovú prednášku Základy reverzného inžinierstva, v ktorej kolegovia z Esetu oboznámia záujemcov s princípmi transformácie binárneho kódu do čitateľnej formy zdrojového kódu. Prednáška bude bývať vo štvrtok 16:30 v posluchárni B, termín cvičení ešte bude upresnený. Bližšie informácie sa dozviete v tomto .pdf dokumente. Na stránke http://www.dcs.fmph.uniba.sk/zri/ nájdete prezentácie z prednášok. (aktualizované 20.2.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

♦ ♦ ♦

Novinky v magisterskom štúdiu informatiky:
Niektoré predmety sú ponúkané spravidla každý druhý rok. Tento rok ide o predmety Kryptológia (2), Enumerácia diskrétnych štruktúr a Kombinatorické štruktúry. Predmety Kryptológia (2) a Kombinatorické štruktúry sú zahrnuté v štátnicovom variante A, preto záujemcom o tento variant odporúčame absolvovať ich v tomto školskom roku.

Pokračujeme tiež vo výučbe vybraných predmetov v anglickom jazyku, v rámci štrukturálneho projektu EU "Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku". Výučba v angličtine bola opakovane požadovaná študentami v ankete a veríme, že Vám pomôže zlepšiť si jazykovú prípravu, ktorá je veľmi dôležitá pre Vaše ďalšie uplatnenie. Aj keď niektoré prednášky budú prebiehať v angličtine, vyučujúcim môžete samozrejme klásť otázky po slovensky a takisto po slovensky môžete odovzdávať písomné práce aj odpovedať na skúške.

Zoznam predmetov vyučovaných po anglicky: Študenti nastupujúci na magisterské štúdium v školskom roku 2015/16 (t.j. súčasní tretiaci) budú pravdepodobne študovať podľa novej akreditácie. Doporučujeme im preto už v treťom ročníku zvážiť ich budúce zameranie pri voľbe výberových predmetov. Na pomoc pri plánovaní ponúkame on-line nástroj. (pridané 3.9.2014)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu vo svetovom finále súťaže ACM ICPC. Družstvo v zložení Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza získalo bronzové medaily (v celkovom poradí 12. miesto) - oficiálna výsledková listina.
Úspechy našich študentov sú aj zásluhou RNDr. Michala Foriška, PhD., ktorý sa venoval ich príprave. (pridané 27.6.2014)

Kontakt Hlavná stránka © 2012