Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Dňa 2.10.2015 o 10:00 sa v miestnosti M-213 uskutoční obhajoba dizertačnej práce: Mgr. Barbora Candráková: "Farbenia a 2-faktory regulárnych grafov druhej triedy". (pridané 30.9.2015)

♦ ♦ ♦

Mimoriadne v posluchárni C sa vo štvrtok 1.10.2015 o 9:50 bude konať Seminár z teórie grafov. Prednášať bude Alexander Rosa (McMaster University, Kanada) na tému "Decomposing complete graphs into circulants". (pridané 28.9.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, predmety 2-INF-223 Riadenie IT bezpečnosti, 2-INF-268 Databázové paradigmy a 2-INF-236 Objektové softwareové inžinierstvo sa v akademickom roku 2015/2016 nebudú vyučovať. (pridané 29.8.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Pripravili sme plán prechodu na študijné plány podľa očakávanej novej akreditácie od akademického roku 2015/2016 pre bakalárske a magisterské štúdium informatiky. (pridané 16.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu vo svetovom finále súťaže ACM ICPC. Družstvo v zložení Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza získalo bronzové medaily (v celkovom poradí 12. miesto) - oficiálna výsledková listina.
Úspechy našich študentov sú aj zásluhou RNDr. Michala Foriška, PhD., ktorý sa venoval ich príprave. (pridané 27.6.2014)

Kontakt Hlavná stránka © 2012