Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Je známe rozdelenie študentov do jednotlivých dní na štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky, ktoré sa budú konať v dňoch 28. a 29. júna 2016. (pridané 25.5.2016)

♦ ♦ ♦

Bolo stanovené rozdelenie študentov do jednotlivých dní na štátne skúšky magisterského štúdia informatiky, ktoré sa budú konať v dňoch 20. a 21. júna 2016 a na obhajoby diplomových prác, ktoré sa budú konať dňa 22. a 23. júna 2016. (pridané 23.5.2016)

♦ ♦ ♦

Študenti štúdia informatiky, ktorí plánujete tento rok obhajovať záverečnú prácu a absolvovať štátne skúšky, nezabudnite sa prosím v systéme AIS2 do 9.5.2016 prihlásiť na všetky predmety štátnej skúšky (obhajoba záverečnej práce je tiež predmet štátnej skúšky). Viac informácií nájdete na stránkach o bakalárskych štátnych skúškach a o magisterských štátnych skúškach.
Okrem toho je potrebné, aby si študenti magisterského štúdia do 9.5.2016 vybrali variant štátnej skúšky. (pridané 25.4.2016)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, v letnom semestri 2016 opäť otvárame špeciálnu výberovú prednášku Základy reverzného inžinierstva, v ktorej kolegovia z Esetu oboznámia záujemcov s princípmi transformácie binárneho kódu do čitateľnej formy zdrojového kódu. Prednáška bude bývať vo štvrtok od 16:30 v posluchárni B, termín cvičení ešte bude upresnený. Predpokladá sa, že to bude v pondelok od 14:00. Na stránke http://www.dcs.fmph.uniba.sk/zri/ nájdete prezentácie z prednášok. (aktualizované 10.2.2016)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Pripravili sme plán prechodu na študijné plány podľa očakávanej novej akreditácie od akademického roku 2015/2016 pre bakalárske a magisterské štúdium informatiky. (pridané 16.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012