Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Končiaci študenti bakalárskeho štúdia informatiky, nezabudnite odovzdať bakalárske práce (pridané 21.4.2017)

♦ ♦ ♦

Končiaci študenti magisterského štúdia informatiky, nezabudnite odovzdať diplomové práce (pridané 21.4.2017)

♦ ♦ ♦

Študenti štúdia informatiky, ktorí plánujete tento rok obhajovať záverečnú prácu a absolvovať štátne skúšky, nezabudnite sa prosím v systéme AIS2 do 28.4.2017 prihlásiť na všetky predmety štátnej skúšky (obhajoba záverečnej práce je tiež predmet štátnej skúšky). Viac informácií nájdete na stránkach o bakalárskych štátnych skúškach a o magisterských štátnych skúškach.
Boli aktualizované sylaby na magisterské štátne skúšky. (pridané 5.4.2017)

♦ ♦ ♦

V miestnosti M-213 sa v piatok 19.5.2017 o 11:00 bude konať Seminár z teoretickej informatiky. Prednášať bude Stefan Dobrev (MU SAV) na tému "Efficient Periodic Traversal on Graphs with Given Rotation Systems". (pridané 16.5.2017)

♦ ♦ ♦

Študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia informatiky boli v akademickom roku 2016/2017 pre účely rozvrhu niektorých predmetov rozdelení do dvoch krúžkov. (pridané 14.9.2016)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Pripravili sme plán prechodu na študijné plány podľa očakávanej novej akreditácie od akademického roku 2015/2016 pre bakalárske a magisterské štúdium informatiky. (pridané 16.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012