Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
V miestnosti M-213 sa v piatok 22.5.2015 o 11:00 bude konať prednáška "Software Security: From School to Reality and Back". Prednášať bude bývalý študent FMFI UK Peter Hlavatý.

Abstrakt:
V prednáške sa zameriame na to, ako sofvérová bezpečnosť vyzerá v praxi a čo top hackeri v skutočnosti robia (a .. nie je to malware :). Vysvetlíme si, aký dôležitý je výskum v sofvérovej bezpečnosti, aké užitočné veci sa 'skrývajú' v prednáškach na matfyze, a čo odfláknutie dôkladného pochopenia softvérových a algoritmických princípov (od)nesie v budúcnosti ;)
Porozprávame si aj o tom, ako (white hat) hackeri po celom svete spolupracujú s firmami ako Microsoft, Apple, Google. Kde pomáhajú softvérovým gigantom odhaľovať chyby v kľúčových komponentoch & skúmajú komplikované techniky potenciálneho zneužitia. Tieto objavy sú väčšinou kritické a v nesprávnych rukách (black hat) použiteľné ako kybernetická zbraň.
V neposlednom rade sa zameriame na zdroje informácií, možnosti pre študentov ako sa rozvíjať v tomto smere a poukážeme na pár zaujímavých eventov, ktoré môžu študenta eskalovať do top security firiem po celom svete.

Peter Hlavatý je bývalým študentom FMFI UK, v rokoch 2010-2014 pracoval v ESETe na Slovensku a v Poľsku (malware research, later kernel developer, anti APT solutions) a v súčasnosti pracuje pre k33nteam v Shanghai. (pridané 20.5.2015)

♦ ♦ ♦

V miestnosti M-213 sa vo štvrtok 21.5.2015 o 9:50 bude konať Seminár z teórie grafov. Prednášať bude Steve Wilson (University of Primorska (SI) a Northern Arizona University (USA)) na tému "Semi-Transitive Orientations of Dart-transitive Graphs". (pridané 20.5.2015)

♦ ♦ ♦

Končiaci študenti bakalárskeho štúdia informatiky môžu odovzdávať bakalárske práce (pridané 18.5.2015)

♦ ♦ ♦

Bolo stanovené rozdelenie študentov do jednotlivých dní na štátne skúšky magisterského štúdia informatiky, ktoré sa budú konať v dňoch 22. a 23. júna 2015 a na obhajoby diplomových prác, ktoré sa budú konať dňa 25. júna 2015. (pridané 13.5.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, v letnom semestri 2015 otvárame špeciálnu výberovú prednášku Základy reverzného inžinierstva, v ktorej kolegovia z Esetu oboznámia záujemcov s princípmi transformácie binárneho kódu do čitateľnej formy zdrojového kódu. Prednáška bude bývať vo štvrtok 16:30 v posluchárni B, termín cvičení ešte bude upresnený. Bližšie informácie sa dozviete v tomto .pdf dokumente. Na stránke http://www.dcs.fmph.uniba.sk/zri/ nájdete prezentácie z prednášok. (aktualizované 20.2.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

♦ ♦ ♦

Novinky v magisterskom štúdiu informatiky:
Niektoré predmety sú ponúkané spravidla každý druhý rok. Tento rok ide o predmety Kryptológia (2), Enumerácia diskrétnych štruktúr a Kombinatorické štruktúry. Predmety Kryptológia (2) a Kombinatorické štruktúry sú zahrnuté v štátnicovom variante A, preto záujemcom o tento variant odporúčame absolvovať ich v tomto školskom roku.

Pokračujeme tiež vo výučbe vybraných predmetov v anglickom jazyku, v rámci štrukturálneho projektu EU "Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v anglickom jazyku". Výučba v angličtine bola opakovane požadovaná študentami v ankete a veríme, že Vám pomôže zlepšiť si jazykovú prípravu, ktorá je veľmi dôležitá pre Vaše ďalšie uplatnenie. Aj keď niektoré prednášky budú prebiehať v angličtine, vyučujúcim môžete samozrejme klásť otázky po slovensky a takisto po slovensky môžete odovzdávať písomné práce aj odpovedať na skúške.

Zoznam predmetov vyučovaných po anglicky: Študenti nastupujúci na magisterské štúdium v školskom roku 2015/16 (t.j. súčasní tretiaci) budú pravdepodobne študovať podľa novej akreditácie. Doporučujeme im preto už v treťom ročníku zvážiť ich budúce zameranie pri voľbe výberových predmetov. Na pomoc pri plánovaní ponúkame on-line nástroj. (pridané 3.9.2014)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu vo svetovom finále súťaže ACM ICPC. Družstvo v zložení Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza získalo bronzové medaily (v celkovom poradí 12. miesto) - oficiálna výsledková listina.
Úspechy našich študentov sú aj zásluhou RNDr. Michala Foriška, PhD., ktorý sa venoval ich príprave. (pridané 27.6.2014)

Kontakt Hlavná stránka © 2012