Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
V miestnosti M-213 sa v piatok 29.9.2023 o 13:00 bude konať Seminár z teoretickej informatiky. Prednášať bude Prof. Alexandru Popa (Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Bucharest) na tému "Timeline Cover in Temporal Graphs: Exact and Approximation Algorithms".

Abstrakt:
In this talk we present a variant of vertex cover on temporal graphs that has been recently introduced for timeline activities summarization in social networks. The problem has been proved to be NP-hard, even in restricted cases. We present algorithmic contributions for the problem. First, we present an approximation algorithm of factor $O(T \log{n})$, on a temporal graph of $T$ timestamps and $n$ vertices. Then, we consider the restriction where at most one temporal edge is defined in each timestamp. For this restriction, which has been recently shown to be NP-hard, we present a $4(T-1)$ approximation algorithm and a parameterized algorithm when the parameter is the cost (called span) of the solution.
Joint work with Riccardo Dondi.

(pridané 28.9.2023)

♦ ♦ ♦

Zmeny v magisterskom programe Informatika
Vážení študenti,
pri výbere predmetov na akademický rok 2023/2024 prosím zoberte do úvahy tieto zmeny a novinky v magisterskom programe Informatika:

(1) Predmet Matematická logika, ktorý bol dlhšie suspendovaný, bude opäť ponúkaný, tentokrát ako výberový predmet, s inovovaným obsahom.

(2) Bude k dispozícii nové zameranie štátnej skúšky Dátová veda (aj pre študentov končiacich tento rok).

(3) Niektoré predmety sa konajú tento rok, ale budúci rok ich plánujeme suspendovať, takže v prípade záujmu si ich zapíšte tento rok (alebo potom až o dva roky):
Kompilátory
Kombinatorická analýza (2)
Komplexná analýza pre informatikov
Analytická a enumeratívna kombinatorika
Úvod do distribuovaných algoritmov
POZOR: Kompilátory sú PREREKVIZITOU magisterskej štátnice v bloku Programové a informačné systémy. Preto odporúčame študentom, ktorí majú záujem o toto magisterské zameranie, aby predmet absolvovali v tomto akademickom roku.

(4) Niektoré predmety sú tento rok suspendované, ale plánujeme ich ponúkať budúci rok:
Riadenie IT bezpečnosti
Kombinatorické štruktúry
Kombinatorická analýza (1)
Kryptológia (2)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (1)
Neštruktúrované rozpravy o štruktúrach: kapitoly z matematiky pre informatikov (2)
Genomika
Manažment softvérových projektov
Vybrané technológie analýzy dát

Prípadné otázky adresujte tajomníčke Katedry informatiky, doc. Brejovej, príslušným vyučujúcim alebo garantovi magisterského programu Informatika, prof. Královičovi.
(pridané 5.9.2023)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012