Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Srdečne pozývame všetkých prvákov bakalárov (1INF) na prípravné sústredenie , ktoré sa bude konať 16. - 18. septembra 2015 v posluchárni F1-109 (nad bufetom pri fyzikálnom vchode). Sústredenie sa začína 16. septembra 2015 (streda) o 8:30 registráciou.

Program je nasledovný:
Streda 16.9.2015:
8:30 - 8:50 Registrácia
9:00 - 10:30 Informácie o štúdiu, knižnici, telovýchovných aktivitách,...
10:45 - 12:30 Úvodný test
13:30 - 15:00 Prednáška - prof. RNDr. B. Rovan, PhD.: "O čom je informatika?"
Štvrtok 17.9.2015:
9:00 - 10:30 Prednáška - doc. RNDr. J. Guričan, CSc.
10:45 - 12:15 Cvičenie - Prehľad a doplnenie učiva zo strednej školy
14:00 - 15:30 Prednáška - doc. Dr. T. Plachetka: "Databázy nie sú len o veľkých diskoch"
Piatok 18.9.2015:
9:00 - 10:40 Cvičenie - Koľko skutočne stojí celoživotné pozeranie televízie
11:00 - 12:30 Prednáška - prof. RNDr. R. Královič, PhD.
(pridané 4.9.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, predmety 2-INF-223 Riadenie IT bezpečnosti, 2-INF-268 Databázové paradigmy a 2-INF-236 Objektové softwareové inžinierstvo sa v akademickom roku 2015/2016 nebudú vyučovať. (pridané 29.8.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Pripravili sme plán prechodu na študijné plány podľa očakávanej novej akreditácie od akademického roku 2015/2016 pre bakalárske a magisterské štúdium informatiky. (pridané 16.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu vo svetovom finále súťaže ACM ICPC. Družstvo v zložení Tomáš Belan, Peter Fulla a Ján Hozza získalo bronzové medaily (v celkovom poradí 12. miesto) - oficiálna výsledková listina.
Úspechy našich študentov sú aj zásluhou RNDr. Michala Foriška, PhD., ktorý sa venoval ich príprave. (pridané 27.6.2014)

Kontakt Hlavná stránka © 2012