Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Aktuálne
Štátne skúšky pre študentov tretieho ročníka bakalárskeho štúdia informatiky v akademickom roku 2016/2017 budú 12. a 13. septembra 2016. Prihlásiť sa na štátnu skúšku je potrebné v AISe do 8.9.2016 do 23:59:59. (aktualizované 2.8.2016)

♦ ♦ ♦

Opravný termín štátnych skúšok bakalárskeho štúdia informatiky a štátnych skúšok magisterského štúdia informatiky bude 30. augusta 2016 o 8:30 a opravný termín obhajob bakalárskych a diplomových prác bude 30. augusta 2016 o 13:00 v M-213. Záverečné práce je potrebné odovzdať nasledovne:
  • elektronickú verziu do 1.8.2016 do 23:59:59
  • papierovú verziu do 2.8.2016 do 10:00

(pridané 6.7.2016)

♦ ♦ ♦

Gratulujeme našim študentom k úspechu v československom kole programátorskej súťaže ACM ICPC. Naši študenti informatiky Eduard Batmendijn, Truc Lam Bui a Ján Hozza, ktorí sa na súťaž pripravovali pod vedením RNDr. Michala Foriška, PhD., v konkurencii 75 družstiev zvíťazili, keď ako jediní zvládli vyriešiť všetky súťažné úlohy.
Kompletné výsledky súťaže sú na stránke https://icpc.baylor.edu/regionals/finder/ctu-open-2015/standings (pridané 2.11.2015)

♦ ♦ ♦

Vedecký tím Grafy, mapy a iné diskrétne štruktúry vedený prof. Škovierom bol akreditačnou komisou v máji 2015 vyhodnotený ako jeden zo špičkových vedeckých tímov na Slovensku. Hlavnými kritériami boli publikačná činnosť a citačný ohlas členov tímu. Okrem prof. Škovieru v tíme pôsobia aj ďalší členovia našej katedry (doc. Mačajová, dr. Lukoťka a dr. Mazák), ako aj kolegovia z Katedry algebry, geometrie a didaktiky matematiky (doc. Mačaj, doc. Jajcay). Na FMFI UK celkovo pôsobí sedem špičkových tímov, čo je najvyšší počet zo všetkých fakúlt na Slovensku. Viac informácií na stránke fakulty. (pridané 25.6.2015)

♦ ♦ ♦

Pripravili sme plán prechodu na študijné plány podľa očakávanej novej akreditácie od akademického roku 2015/2016 pre bakalárske a magisterské štúdium informatiky. (pridané 16.6.2015)

♦ ♦ ♦

Vážení študenti, vyskúšajte nástupcu Fajru - Votr. Votr ponúka študentom jednoduchší a pohodlnejší spôsob, ako robiť najčastejšie činnosti zo systému AIS. Zapíšte sa na skúšky, prezrite si vaše hodnotenia a skontrolujte si počet kreditov bez zbytočného klikania. (pridané 12.1.2015)

Kontakt Hlavná stránka © 2012