Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > O katedre
Katedra poskytuje študijné programy bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia informatiky. Od založenia katedry v roku 1974 informatiku vyštudovalo vyše 1000 absolventov. Patrí medzi najstaršie katedry informatiky v Európe.

Vysokú úroveň študentov informatiky dokumentujú aj výsledky medzinárodných študentských súťaží, najmä prestížnej ACM Programming Contest, ich úspešnosť pri získavaní štipendií na prestížnych severoamerických a európskych univerzitách a stáží v popredných svetových IT firmách. Vyvážená skladba teoretických a praktických predmetov umožňuje našim absolventom vyniknúť v profesionálnom živote. Úspešne sa uplatňujú vo všetkých oblastiach spoločenského života – od programátorov, tvorcov a správcov veľkých systémov, cez vedúcich firiem, finančníkov, vedcov, učiteľov, až po umelcov a politikov.

Pedagogická činnosť katedry bola a je úzko prepojená s jej vedeckou činnosťou. Katedra sa podieľa na medzinárodnom výskume zameranom na modely výpočtov, výpočtovú zložitosť, paralelné výpočty, diskrétnu matematiku a teóriu grafov, kryptológiu a informačnú bezpečnosť a v poslednom čase aj na bioinformatiku. Jej pracovníci dosiahli rad významných výsledkov, z ktorých najznámejší je výsledok Róberta Szelepcsényiho v oblasti uzáverových vlastností zložitostných tried, za ktorý získal v roku 1995 Gödelovu cenu.

Katedra má rozsiahlu spoluprácu so zahraničnými univerzitami. Je spoluorganizátorom významných medzinárodných konferencií (MFCS, SOFSEM) a je sídlom sekretariátu Slovenskej informatickej spoločnosti.


Kontakt Hlavná stránka © 2012