Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske > Štátne skúšky > Štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky - pokyny

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky - pokyny

V akademickom roku 2023/2024 je nutné prihlásiť sa na všetky predmety štátnej skúšky elektronicky cez systém AIS2 (https://ais2.uniba.sk/) v aplikácii VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky.

Prihlasovanie v systéme AIS2 je možné do 24.5.2024 do 23:59.
Odhlasovanie zo štátnych skúšok bude možné len na základe žiadosti študenta (zaslanej e-mailom zo študentskej e-mailovej adresy svojej študijnej referentke) najneskôr 12.6.2024.

Dôležité termíny:
do 24.5.2024 - Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 26.5.2024 do 23:59 - Odovzdanie bakalárskych prác (elektronická verzia cez AIS2 a zároveň cez webstránku KI)
do 31.5.2024 do 12:00 - Odovzdanie bakalárskych prác (papierová verzia)
25.6.2024 - Štátne skúšky bakalárskeho študijného programu Informatika
26.6.2024 - Obhajoby bakalárskych prác

Kontakt Hlavná stránka © 2012