Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske > Štátne skúšky > Štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky - pokyny

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky - pokyny

V akademickom roku 2021/2022 je nutné prihlásiť sa na všetky predmety štátnej skúšky elektronicky cez systém AIS2 (https://ais2.uniba.sk/) v aplikácii VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky.

Prihlasovanie v systéme AIS2 je možné do 20.5.2022 do 23:59.
Odhlasovanie zo štátnych skúšok bude možné len na základe žiadosti študenta (zaslanej e-mailom zo študentskej e-mailovej adresy svojej študijnej referentke) najneskôr 13.6.2022.

Dôležité termíny:
do 20.5.2022 - Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 22.5.2022 do 23:59 - Odovzdanie bakalárskych prác (elektronická verzia cez AIS2 a zároveň cez webstránku KI)
do 27.5.2022 do 12:00 - Odovzdanie bakalárskych prác (papierová verzia)
22.6.2022 - Štátne skúšky bakalárskeho študijného programu Informatika
23.6.2022 - Obhajoby bakalárskych prác

Kontakt Hlavná stránka © 2012