Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske > Štátne skúšky > Štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky - pokyny

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky - pokyny

V akademickom roku 2016/17 je nutné prihlásiť sa na všetky predmety štátnej skúšky elektronicky cez systém AIS2 (https://ais2.uniba.sk/) v aplikácii VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky.

Prihlasovanie v systéme AIS2 je možné do 28.4.2017 do 23:59.
Odhlasovanie v systéme AIS2 je možné do 30.4.2017 do 23:59.

Dôležité termíny:
do 28. 4. 2017 - Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 16. 5. 2017 do 23:59 - Odovzdanie bakalárskych prác (elektronická verzia cez AIS2 a zároveň cez webstránku KI)
do 17. 5. 2017 do 12:00 - Odovzdanie bakalárskych prác (papierová verzia)
26. 6. 2017 - Štátne skúšky bakalárskeho študijného programu Informatika
27. 6. a 28. 6. 2017 - Obhajoby bakalárskych prác

Kontakt Hlavná stránka © 2012