Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske > Štátne skúšky > Štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky - pokyny

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky - pokyny

V akademickom roku 2019/2020 je nutné prihlásiť sa na všetky predmety štátnej skúšky elektronicky cez systém AIS2 (https://ais2.uniba.sk/) v aplikácii VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky.

Prihlasovanie v systéme AIS2 je možné do 5.6.2020 do 23:59.
Odhlasovanie zo štátnych skúšok bude možné len na základe žiadosti študenta (zaslanej e-mailom svojej študijnej referentke)najneskôr 22.6.2020.

Dôležité termíny:
do 5.6.2020 - Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 1.6.2020 do 23:59 - Odovzdanie bakalárskych prác (elektronická verzia cez AIS2 a zároveň cez webstránku KI)
29.6. a 30.6.2020 - Štátne skúšky bakalárskeho študijného programu Informatika
1.7. a 2.7.2020 - Obhajoby bakalárskych prác
3.7.2020 - Náhradný termín štátnych skúšok / obhajob v prípade technických problémov

Kontakt Hlavná stránka © 2012