Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske > Štátne skúšky > Štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky - pokyny

Štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky - pokyny

V akademickom roku 2018/2019 je nutné prihlásiť sa na všetky predmety štátnej skúšky elektronicky cez systém AIS2 (https://ais2.uniba.sk/) v aplikácii VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky.

Prihlasovanie v systéme AIS2 je možné do 28.4.2019 do 23:59.
Odhlasovanie v systéme AIS2 je možné do 28.4.2019 do 23:59, po tomto termíne iba na základe písomnej žiadosti.

Dôležité termíny:
do 29. 4. 2019 - Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 19.5.2019 do 23:59 - Odovzdanie bakalárskych prác (elektronická verzia cez AIS2 a zároveň cez webstránku KI)
do 20. 5. 2019 do 14:00 - Odovzdanie bakalárskych prác (papierová verzia)
25. júna 2019 - Štátne skúšky bakalárskeho študijného programu Informatika
26. júna 2019 - Obhajoby bakalárskych prác

Kontakt Hlavná stránka © 2012