Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
Vedúci katedry: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Tajomník katedry: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
IT tajomník: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Sekretárka: Adriana Pažická

Oddelenie teoretickej informatiky

Vedúci oddelenia: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
RNDr. Michal Forišek, PhD.
Mgr. Askar Gafurov
RNDr. Peter Kostolányi, PhD.
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Oddelenie diskrétnej matematiky

Vedúci oddelenia: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.
doc. RNDr. Ján Mazák, PhD.
Mgr. Jozef Rajník, PhD.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.

Oddelenie programových systémov

Vedúci oddelenia: doc. Dr. Tomáš Plachetka
Ing. Dušan Bernát, PhD.
RNDr. Jana Kostičová, PhD.
doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
doc. Dr. Tomáš Plachetka
RNDr. Igor Prívara, CSc.

Oddelenie kryptológie a informačnej bezpečnosti

Vedúci oddelenia: doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
RNDr. Richard Ostertág, PhD.
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.

Doktorandi

Mgr. Adrián Goga
Mgr. Lukáš Kiss
Mgr. Matúš Matok

Ostatní

Mgr. Ľubica Janáčková
Adriana Pažická

Externisti

RNDr. Radovan Brečka, PhD.
Mgr. Radovan Červenka, PhD.
doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
RNDr. Štefan Dobrev, PhD.
RNDr. Jiří Dokulil, PhD.
prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.
Ing. Pavol Frič, PhD.
Mgr. Petra Hozzová
Mgr. Ľubor Illek
Mgr. Ivan Kopáčik
Mgr. Martin Krupa
RNDr. Tomáš Kulich, PhD.
Mgr. Robert Mráz
Ing. arch. Augustín Mrázik
Mgr. Peter Neurath
Ing. Ladislav Nyiri
RNDr. Mária Pastorová
doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.
RNDr. Michal Rjaško, PhD.
RNDr. Ján Šturc, CSc.
Dr. Josef Withalm


Kontakt Hlavná stránka © 2012