Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Zamestnanci
Vedúci katedry: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Zástupca vedúceho katedry: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Tajomník katedry: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
IT tajomník: RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Sekretárka: Adriana Pažická

Oddelenie teoretickej informatiky

Vedúci oddelenia: prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.
doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
prof. RNDr. Pavol Ďuriš, CSc.
RNDr. Michal Forišek, PhD.
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Oddelenie diskrétnej matematiky

Vedúci oddelenia: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
doc. RNDr. Edita Mačajová, PhD.
RNDr. Ján Mazák, PhD.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.

Oddelenie programových systémov

Vedúci oddelenia: doc. Dr. Tomáš Plachetka
RNDr. Jana Katreniaková, PhD.
RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
doc. Dr. Tomáš Plachetka
RNDr. Igor Prívara, CSc.

Oddelenie kryptológie a informačnej bezpečnosti

Vedúci oddelenia: doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
RNDr. Richard Ostertág, PhD.
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.

Doktorandi

Mgr. Michal Anderle
Mgr. Jaroslav Budiš
Mgr. Anna Dresslerová
Mgr. Albert Herencsár
Mgr. Michal Hozza
Mgr. Peter Kostolányi
Mgr. Richard Štefanec

Ostatní

Mgr. Ľubica Janáčková
Adriana Pažická

Externisti

Mgr. Radovan Červenka, PhD.
doc. Ing. Pavel Čičák, PhD.
RNDr. Štefan Dobrev, PhD.
RNDr. Jiří Dokulil, PhD.
Ing. Pavol Frič, PhD.
Mgr. Ľubor Illek
Mgr. Ivan Kopáčik
RNDr. Jana Kostičová, PhD.
Mgr. Martin Krupa
RNDr. Tomáš Kulich, PhD.
Mgr. Robert Mráz
Ing. arch. Augustín Mrázik
Mgr. Peter Neurath
Ing. Ladislav Nyiri
RNDr. Mária Pastorová
doc. RNDr. Juraj Procházka, CSc.
Dipl.Ing. Dr. Veith Risak
RNDr. Michal Rjaško, PhD.
RNDr. Ján Šturc, CSc.
Dr. Josef Withalm


Kontakt Hlavná stránka © 2012