Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Magisterské > Štátne skúšky

Sylaby na magisterské štátnice 2019

Štátnice majú štyri varianty, z ktorých každý má vlastné pravidlá na priebeh a absolvovanie. Všetky varianty majú spoločný cieľ: získať ucelený pohľad na jednu časť informatiky. Znamená to nielen ovládať jednotlivé predmety, ale poznať aj súvislosti medzi nimi a kontext, v ktorom sú zasadené. Sylaby štátnic sú formulované tak, aby zvládnutie predmetov prerekvizít bolo dobrou prípravou na ne, ale štátnice nie sú zjednotením prerekvizít.

Počítačová bezpečnosť

Bioinformatika a strojové učenie

Programové a informačné systémy

Teoretická informatika


Kontakt Hlavná stránka © 2012