Bakalársky študijný program Informatika v školskom roku 2015/16

Úvod

V školskom roku 2015/16 budeme prechádzať na novú akreditáciu, v ktorej došlo k viacerým zmenám študijného programu. V školskom roku 2015/16 sa prváci a druháci budú riadiť novou verziou študijného programu a tretiaci (prípadne starší študenti) špeciálnou prechodnou verziou študijného programu. Presné pravidlá sú uvedené v študijnom pláne nižšie, pre úplnosť sumarizujeme hlavné zmeny:

Hlavné odporúčania podľa ročníka:

Študijný plán


Akademický rok:
2015/2016
Študijný program:
INF - informatika - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma)
Študijný odbor:
9.2.1. - informatika
garant:
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. - podprogram Informatika

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Telovýchovné aktivity - povinné
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-110/00 Telesná výchova a šport (1)
   D. Mašlejová (C), L. Mókus (C), O. Podkonický (C), V. Potočný (C), J. Leginusová (C), T. Kuchár (C), M. Ortutay (C), V. Sládok (C), M. Dovičák (C)
1/Z    2C     H   0    
 1-MXX-120/00 Telesná výchova a šport (2)
   T. Kuchár (P), O. Podkonický (C), D. Mašlejová (C), L. Mókus (C), J. Leginusová (C), V. Potočný (C), M. Ortutay (C), V. Sládok (C), M. Dovičák (P), J. Leginusová (P), D. Mašlejová (P), L. Mókus (P), O. Podkonický (P)
1/L    2C     H   0    


Blok - Cudzie jazyky - povinné
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-232/10 Anglický jazyk (4)
   L. Erdélyi (S), E. Klátiková (S), A. Zemanová (S), J. Kočvarová (S), J. Jedináková (S), E. Vartíková (S), A. Maďarová (S)
2/L    2C     H   2    


Blok - Povinné predmety
predmety platné pre všetkých študentov
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-INF-110/00 Matematická analýza (1)
   Z. Kubáček (P), P. Otčenáš (C)
1/Z    2P + 2C     H   5    
 1-INF-115/00 Algebra (1)
   M. Sleziak (P)
1/Z    2P + 2C     H   5    
 1-INF-130/00 Princípy počítačov
   D. Olejár (P), R. Ostertág (C)
1/Z    4P     H   5    
 1-INF-120/00 Úvod do diskrétnych štruktúr
   E. Toman (P)
1/Z    2P + 2C     H   5    
 1-INF-127/15 Programovanie (1) v C/C++
   B. Brejová (P), J. Katreniaková (P)
1/Z    4P + 4C     H   8    
 1-INF-166/11 Programovanie (2) v Jave
   B. Brejová (P), J. Katreniaková (P)
   Prerekvizity: 1-INF-127/15
1/L    2P + 2C     H   6    
 1-INF-160/00 Úvod do kombinatoriky a teórie grafov
   M. Škoviera (P)
   Prerekvizity: 1-INF-120/00
1/L    2P + 2C     H   6    
 1-INF-150/00 Matematická analýza (2)
   Z. Kubáček (P)
   Prerekvizity: 1-INF-110/00
1/L    2P + 2C     H   5    
 1-INF-156/10 Algebra (2)
   M. Sleziak (P)
   Prerekvizity: 1-INF-115/00
1/L    2P + 1C     H   4    
 1-INF-220/00 Algoritmy a dátové štruktúry
   M. Forišek (P)
2/Z    4P     H   5    
 1-INF-210/00 Úvod do matematickej logiky
   E. Toman (P)
2/Z    2P + 2C     H   6    
 1-INF-235/00 Ročníkový projekt (1)
   T. Plachetka (V)
2/Z    1S     H   1    
 1-INF-230/00 Úvod do databázových systémov
   T. Plachetka (P), M. Rjaško (P)
   Limit: 150 študentov
2/Z    2P + 2C     H   5    
 1-INF-225/15 Programovanie (3)
   R. Ostertág (P)
   Prerekvizity: 1-INF-166/11, 1-INF-127/15
2/Z    2P + 2C     H   6    
 1-INF-215/14 Formálne jazyky a automaty (1)
   B. Rovan (P)
2/Z    3P + 2C     H   6    
 1-INF-171/15 Operačné systémy
   R. Ostertág (P)
2/L    3P + 1C     H   6    
 1-INF-283/15 Počítačové siete (1)
   J. Janáček (P), J. Šiška (C)
2/L    2P + 1C     H   4    
 1-INF-265/00 Ročníkový projekt (2)
   T. Plachetka (V)
   Prerekvizity: 1-INF-235/00
2/L    1S     H   2    
 1-INF-310/00 Tvorba efektívnych algoritmov
   P. Ďuriš (P)
   Prerekvizity: 1-INF-220/00, 1-INF-160/00
2/L    3P + 1C     H   6    
 1-INF-175/00 Spoločenské aspekty informatiky
   M. Winczer (P)
2/L    2K     H   2    
 1-INF-911/15 Bakalársky seminár (1)
   B. Brejová (V), J. Katreniaková (V)
3/Z    1S     H   1    
 1-INF-920/15 Bakalársky seminár (2)
   B. Brejová (V), J. Katreniaková (V)
3/L    1S     H   1    


Blok - Povinné predmety
pre študentov začínajúcich štúdium v akademickom roku 2014/15 alebo neskôr
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-INF-526/15 Systémové programovanie
   J. Janáček (P)
1/L    2P + 2C     H   6    
 1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru
   T. Kulich (P)
2/L    4K     H   6    
 1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť
   P. Ďuriš (P)
3/Z    3P + 1C     H   6    

 
Povinne voliteľné predmety
Študenti začínajúci štúdium 2013/14 alebo skôr musia absolvovať predmety v rozsahu minimálne 33 kreditov z blokov B1 a B2. Študenti začínajúci štúdium 2014/15 alebo neskôr musia absolvovať predmety v rozsahu minimálne 19 kreditov z bloku B1.

Blok - Súbor B1
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)
   V. Zaťko (S), M. Božek (P)
3/Z    4K     H   5    
 2-INF-178/15 Kryptológia (1)
   M. Stanek (P)
3/Z    4P     H   6    
 2-INF-177/15 Matematická analýza (3)
   K. Rostás (P)
3/Z    3P + 1C     H   6    
 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike
   B. Brejová (P), T. Vinař (P)
3/Z    2P + 2C     H   6    
 1-MAT-570/15 Modelovacie a renderovacie techniky
   R. Ďurikovič (P)
3/Z    2P + 2C     H   6    
 2-INF-183/15 Počítačové siete (2)
   J. Janáček (P)
   Prerekvizity: 1-INF-283/15
3/Z    2P + 1C     H   4   !  
 2-INF-175/15 Pravdepodobnosť a štatistika
   R. Harman (P), L. Filová (C)
3/Z    3P + 1C     H   5    
 2-INF-174/15 Teória grafov
   M. Škoviera (P), E. Mačajová (P)
   Prerekvizity: 1-INF-160/00
3/Z    3P + 1C     H   6    
 2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov
   J. Janáček (P)
3/Z    2P + 2C     H   6    
 1-MAT-560/00 Webovská grafika
   A. Ferko (P), I. Varhaníková (C)
3/Z    4K     H   5    
 2-INF-182/15 Algebra (3)
   J. Guričan (P)
   Prerekvizity: 1-INF-115/00
3/L    2P + 1C     H   4    
 2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)
   B. Rovan (P), P. Kostolányi (C)
   Prerekvizity: 1-INF-220/00, 1-INF-215/14
3/L    3P + 2C     H   6    
 1-MAT-552/10 Geometria pre grafikov (2)
   M. Božek (P)
3/L    2K     H   3    
 1-INF-240/15 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá
   A. Ferko (P)
3/L    3K     H   4    
 1-INF-420/15 Kombinatorická analýza (1)
   D. Olejár (P), M. Stanek (P)
   Prerekvizity: 1-INF-160/00
3/L    4K     H   6    
 2-INF-184/15 Programovacie jazyky
   R. Ostertág (P)
3/L    2P + 2C     H   5   !  
 2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií
   R. Ostertág (P), M. Ferko (C)
3/L    2P + 2C     H   6    
 1-INF-520/00 Úvod do informačnej bezpečnosti
   D. Olejár (P), M. Rjaško (P)
3/L    3P     H   4    
 2-INF-187/15 Úvod do teórie programovania
   I. Prívara (P)
3/L    4K     H   4    


Blok - Súbor B2
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-INF-526/15 Systémové programovanie
   J. Janáček (P)
1/L    2P + 2C     H   6    
 1-INF-516/15 Princípy tvorby softvéru
   T. Kulich (P)
2/L    4K     H   6    
 2-INF-264/15 Teória deklaratívneho programovania
   J. Komara (P)
3/Z    2P     H   6    
 1-INF-471/10 Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí)
   J. Šiška (P)
3/Z    4K     H   6   !  
 1-AIN-304/15 Úvod do umelej inteligencie
   M. Markošová (P), I. Farkaš (P)
3/Z    2P + 2C     H   6    
 1-AIN-636/00 Moderný prístup k web - dizajnu
   J. Kľuka (P), M. Homola (P)
3/Z    2P + 2C     H   6    
 1-AIN-530/00 Multimédiá
   Ľ. Lúčan (P)
3/Z    2P     H   2    
 1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť
   P. Ďuriš (P)
3/Z    3P + 1C     H   6    
 2-INF-181/15 Numerická matematika
   P. Chocholatý (P)
   Prerekvizity: 1-INF-156/10, 1-INF-150/00
3/L    3K     H   4    
 2-INF-265/15 Deklaratívne programovanie
   J. Komara (P)
3/L    2P + 2C     H   6    
 2-INF-114/00 Matematická logika
   E. Toman (P)
3/L    4P     H   6    
 2-INF-500/11 Databázy
   T. Plachetka (P), J. Šturc (P)
3/L    3P + 1L     H   6    
 1-MAT-565/15 Reprezentácie geometrických objektov
   P. Chalmovianský (P), S. Kudličková (P), R. Bohdal (C), M. Bátorová (C)
3/L    2P + 2C     H   5    
 1-AIN-550/00 Základy spracovania obrazu
   M. Ftáčnik (P)
3/L    3K     H   4   !  
 1-MAT-552/10 Geometria pre grafikov (2)
   M. Božek (P)
3/L    2K     H   3    

 
Výberové predmety

Blok - Telovýchovné aktivity - výberové
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-210/00 Telesná výchova a šport (3)
   D. Mašlejová (P), L. Mókus (P), O. Podkonický (P), V. Potočný (P), J. Leginusová (P), T. Kuchár (P), M. Ortutay (P), V. Sládok (P), M. Dovičák (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-220/00 Telesná výchova a šport (4)
   T. Kuchár (P), L. Mókus (C), J. Leginusová (C), D. Mašlejová (C), O. Podkonický (C), V. Potočný (C), V. Sládok (C), M. Ortutay (C), M. Dovičák (C)
2/L    2C     H   2    
 1-MXX-310/00 Telesná výchova a šport (5)
   T. Kuchár (P), V. Potočný (C), L. Mókus (C), O. Podkonický (C), J. Leginusová (C), D. Mašlejová (C), M. Ortutay (C), V. Sládok (C), M. Dovičák (P)
3/Z    2C     H   2    
 1-MXX-320/00 Telesná výchova a šport (6)
   D. Mašlejová (C), L. Mókus (C), O. Podkonický (C), V. Potočný (C), J. Leginusová (C), T. Kuchár (C), M. Ortutay (C), V. Sládok (C), M. Dovičák (C)
3/L    2C     H   2    
 1-MXX-115/15 Kurz športov v prírode (1)
   FMFI.KTV
1/Z        H   2    
 1-MXX-115/15 Kurz športov v prírode (1)
   FMFI.KTV
1/L        H   2    
 1-MXX-215/15 Kurz športov v prírode (2)
   FMFI.KTV
2/L        H   2    
 1-MXX-215/15 Kurz športov v prírode (2)
   FMFI.KTV
2/Z        H   2    
 1-UXX-340/00 Športovo-rekreačné aktivity v dennom režime žiakov a študentov
   V. Potočný (P)
3/Z    2K     H   2    


Blok - Cudzie jazyky - výberové
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)
   P. Vilášek (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)
   E. Klátiková (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)
   P. Vilášek (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-MXX-131/00 Anglický jazyk (1)
   L. Erdélyi (C), E. Klátiková (C), A. Zemanová (C), J. Kočvarová (C), J. Jedináková (C), E. Vartíková (C), A. Maďarová (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)
   P. Vilášek (C)
1/L    2C     H   2    
 1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)
   P. Vilášek (C)
1/L    2C     H   2    
 1-MXX-132/00 Anglický jazyk (2)
   L. Erdélyi (C), E. Klátiková (C), A. Zemanová (C), J. Kočvarová (C), J. Jedináková (C), E. Vartíková (C), A. Maďarová (C)
1/L    2C     H   2    
 1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)
   E. Klátiková (C)
   Limit: 40 študentov
1/L    2C     H   2    
 1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)
   P. Vilášek (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-231/00 Anglický jazyk (3)
   L. Erdélyi (C), E. Klátiková (C), A. Zemanová (C), J. Kočvarová (C), J. Jedináková (C), E. Vartíková (C), A. Maďarová (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-261/00 Ruský jazyk (3)
   E. Klátiková (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)
   P. Vilášek (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)
   P. Vilášek (C)
2/L    2C     H   2    
 1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)
   P. Vilášek (C)
2/L    2C     H   2    
 1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)
   E. Klátiková (C)
2/L    2C     H   2    
 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)
   E. Klátiková (C)
   Prerekvizity: 1-MXX-232/10
   Limit: 25 študentov
2, 3/Z    2C     H   2    
 1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)
   E. Klátiková (C)
   Prerekvizity: 1-MXX-232/10
   Limit: 25 študentov
2, 3/L    2C     H   2    


Blok - Humanitné predmety - výberové
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-425/00 Filozofické koncepcie významu (1)
   D. Kamhal (P)
1/Z    1P + 1S     H   2   !  
 1-MXX-403/00 Úvod do Piagetovej psychológie (1)
   J. Rybár (P)
1/Z    2P     H   2   !  
 1-MXX-407/00 Kognitívne vedy: mozog a myseľ
   J. Rybár (P)
   Limit: 40 študentov
1/Z    2K     H   3    
 1-MXX-423/00 Filozofia L. Wittgensteina (1)
   D. Kamhal (P)
1/Z    1P + 1S     H   2    
 1-MXX-421/00 Problémy analytickej filozofie (1)
   D. Kamhal (P)
1/Z    1P + 1S     H   2    
 1-MXX-491/00 Integrované vzdelávanie zdravotne postihnutých
   E. Mendelová (P)
1/Z    2K     H   2    
 1-MXX-427/00 Úvod do filozofie jazyka
   D. Kamhal (P)
1/Z    1P + 1S     H   2    
 1-MXX-422/00 Problémy analytickej filozofie (2)
   D. Kamhal (P)
1/L    1P + 1S     H   2    
 1-MXX-426/00 Filozofické koncepcie významu (2)
   D. Kamhal (P)
1/L    1P + 1S     H   2   !  
 1-MXX-424/00 Filozofia L. Wittgensteina (2)
   D. Kamhal (P)
1/L    1P + 1S     H   2    
 1-MXX-404/00 Úvod do Piagetovej psychológie (2)
   J. Rybár (P)
1/L    2P     H   2   !  
 1-MXX-428/00 Teória rečových aktov
   D. Kamhal (P)
1/L    1P + 1S     H   2    
 1-MXX-406/00 Kognitívne vedy: jazyk a kognícia
   J. Rybár (P)
   Limit: 40 študentov
2/L    2K     H   3    
 1-MXX-408/00 Kognitívne laboratórium
   J. Rybár (P)
   Limit: 25 študentov
3/Z    2K     H   2    


Blok - Celofakultné predmety
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-501/15 Štatistika pre neštatistikov
   FMFI.KAMŠ
  2K     H   2    


Blok - Výberové predmety
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-INF-810/15 Rýchlostné programovanie (1)
   M. Forišek (P), M. Winczer (P)
1/Z    2C     H   2    
 1-AIN-112/15 Úvod do webových technológií
   R. Hrušecký (P)
1/Z    2P + 2C     H   6    
 1-INF-615/10 Matematická propedeutika (1)
   T. Kulich (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-INF-815/15 Rýchlostné programovanie (2)
   M. Forišek (P), M. Winczer (P)
1/L    2C     H   2    
 1-AIN-189/15 Webové aplikácie (1)
   R. Hrušecký (P)
1/L    2P + 2C     H   6    
 1-INF-616/14 Matematická propedeutika (2)
   J. Mazák (P)
1/L    2C     H   2    
 1-AIN-510/15 Linux - princípy a prostriedky
   M. Nagy (P)
2/Z    1P + 1C     H   3    
 1-INF-820/15 Rýchlostné programovanie (3)
   M. Forišek (P), M. Winczer (P)
2/Z    2C     H   2    
 1-INF-825/15 Rýchlostné programovanie (4)
   M. Forišek (P), M. Winczer (P)
2/L    2C     H   2    
 1-INF-830/00 Rýchlostné programovanie (5)
   M. Winczer (P), M. Forišek (P)
3/Z    2L     H   2    
 2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a technológie
   J. Withalm (P), P. Mederly (C)
3/Z    2P     H   4    
 1-INF-311/00 Nové trendy personálnych počítačov
   J. Szarka (P)
3/Z    2P     H   2    
 2-INF-173/13 Kvantové spracovanie informácie
   M. Plesch (P)
3/Z    2P     H   3    
 2-INF-151/00 Biologicky motivovaná teória jazykov
   D. Pardubská (P)
3/Z    4P     H   6    
 2-INF-270/15 Vývoj a hodnotenie používateľských rozhraní
   FMFI.KI
3/Z    2K     H   4    
 1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva
   R. Lipovský (P)
3/L    2P + 2C     H   6    

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky
Skratka
predmetu
Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity
 1-INF-991/15 Bakalárska práca
        OB   8    
 1-INF-951/15 Matematika
        SS   3    
 1-INF-961/15 Informatika
        SS   3    

 


Typ výučby: P - prednášajúci, C - cvičiaci, V - vedúci seminára, L - laborant, S - skúšajúci, H - hodnotiaci
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - Dní za semester, h - Hodín za týždeň, s - Hodín za semester, t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, C - cvičenie, S - seminár, K - kurz, L - laboratórne cvičenie, T - práce v teréne, D - samostatná práca, X - prax, E - exkurzia, M - praktikum, Su - sústredenie, Z - stáž, CP - cvičenie + prednáška, CS - cvičenie + seminár, PS - prednáška + seminár, IK - individálne konzultácie, I - iná
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje ostatný krát

Ekvivalencie predmetov

V tejto tabuľke uvádzame zoznam predmetov, ktorým sa zmenil názov alebo kód, ale kde absolvanie starej verzie je uznané ako absolvovanie novej verzie (počet kreditov vám zostane podľa tej verzie, ktorú ste skutočne absolvovali).

Starý kód Starý názov Nový kód Nový názov
1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1) 1-AIN-304 Úvod do umelej inteligencie
2-AIN-501 Metódy v bioinformatike 1-BIN-301 Metódy v bioinformatike
2-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť 1-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť
1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 1-INF-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá
1-INF-260 Počítačové siete 1-INF-283 Počítačové siete (1)
1-INF-911 Úvod do bakalárskej práce 1-INF-911 Bakalársky seminár (1)
1-INF-920 Bakalársky seminár 1-INF-920 Bakalársky seminár (2)
2-INF-166/10 Preddiplomový projekt 2-INF-166/15 Magisterský projekt
1-INF-430 Teória grafov 2-INF-174 Teória grafov
1-INF-435 Pravdepodobnosť a štatistika 2-INF-175 Pravdepodobnosť a štatistika
1-INF-511 UNIX pre administrátorov 2-INF-176 UNIX pre administrátorov
1-INF-605 Matematická analýza (3) 2-INF-177 Matematická analýza (3)
1-INF-640 Kryptológia (1) 2-INF-178 Kryptológia (1)
2-INF-233 Paralelné architektúry a programovanie 2-INF-179 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 1
2-INF-232 Distribuované systémy 2-INF-180 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 2
1-INF-440 Numerická matematika 2-INF-181 Numerická matematika
1-INF-610 Algebra (3) 2-INF-182 Algebra (3)
1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2) 2-INF-186 Formálne jazyky a automaty (2)
1-INF-415 Úvod do teórie programovania 2-INF-187 Úvod do teórie programovania
2-INF-221 Aproximačné algoritmy 2-INF-221 Aproximácia optimalizačných problémov
2-INF-125 Teória kódovania 2-INF-224 Teória informácie a teória kódovania (1)
1-INF-450 Logika pre informatikov 2-INF-264 Teória deklaratívneho programovania
1-INF-465 Deklaratívne programovanie 2-INF-265 Deklaratívne programovanie