Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > O katedre > Kontakt
Adresa: Katedra informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Tel.: +421-2-60295402
E-mail: ki@dcs.fmph.uniba.sk
Sekretariát: M-254

Tu nás nájdete

Mapka

 

Doprava pomocou MHD


Kontakt Hlavná stránka © 2012