Magisterský študijný program Informatika v školskom roku 2015/16

Úvod

V školskom roku 2015/16 budeme prechádzať na novú akreditáciu, v ktorej došlo k viacerým zmenám študijného programu. V školskom roku 2015/16 sa prváci budú riadiť novou verziou študijného programu a druháci (prípadne starší študenti) len mierne pozmenenou starou verziou študijného programu. Presné pravidlá sú uvedené v študijnom pláne nižšie.

Poznámky:

Študijný plán


Akademický rok:
2015/2016
Študijný program:
mINF - informatika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Študijný odbor:
9.2.1. - informatika
garant:
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. - podprogram Informatika

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Povinné predmety
predmety platné pre všetkých študentov
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 2-INF-920/00 Diplomový seminár (1)
   B. Rovan (V)
1/Z    2S     H   2    
 2-INF-166/15 Magisterský projekt
   B. Rovan (P), R. Královič (P)
1/L    2S     H   6    
 2-INF-106/00 Informatika a spoločnosť
   B. Rovan (P), Ľ. Illek (P)
1/L    2P     H   4    
 2-INF-921/00 Diplomový seminár (2)
   M. Stanek (V), M. Škoviera (V)
   Prerekvizity: 2-INF-920/00
2/Z    2S     H   2    
 2-INF-922/00 Diplomový seminár (3)
   M. Stanek (V), M. Škoviera (V)
   Prerekvizity: 2-INF-921/00
2/L    2S     H   2    


Blok - Povinné predmety
predmety pre študentov začínajúcich štúdium v akademickom roku 2014/15 alebo skôr
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-INF-167/15 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť
   P. Ďuriš (P)
1/Z    3P + 1C     H   6    
 2-INF-500/11 Databázy
   T. Plachetka (P), J. Šturc (P)
1/L    3P + 1L     H   6    
 2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie
   R. Červenka (P)
2/Z    3P + 1C     H   6    
 2-INF-910/00 Diplomová práca
   R. Královič (P), P. Ďuriš (P)
2/L        H   9    

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmetymin. 42 kreditov
predmety pre študentov začínajúcich štúdium v akademickom roku 2014/15 alebo skôr
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 2-INF-113/00 Kombinatorická analýza (2)
   D. Olejár (P)
1/Z    4P     H   6    
 2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov
   B. Rovan (P)
1/Z    4P     H   6    
 2-INF-123/15 Formálna sémantika a teória správnosti
   I. Prívara (P)
1/Z    3P     H   5    
 2-INF-132/15 Úvod do distribuovaných algoritmov
   R. Královič (P)
1/Z    4P     H   4    
 2-INF-155/00 Kombinatorické štruktúry
   M. Škoviera (P)
1/Z    4P     H   6   !  
 2-INF-179/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)
   T. Plachetka (P), R. Královič (P)
1/Z    4K     H   6    
 2-INF-114/00 Matematická logika
   E. Toman (P)
1/L    4P     H   6    
 2-INF-127/00 Formálne špecifikácie
   I. Prívara (P)
1/L    4P     H   6    
 2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy
   D. Pardubská (P)
1/L    4K     H   6    
 2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy
   R. Královič (P)
1/L    4P     H   6    
 2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií
   R. Ostertág (P), M. Ferko (C)
1/L    2P + 2C     H   6    
 2-INF-144/15 Kompilátory
   R. Ostertág (P)
2/Z    3P + 1C     H   6    
 2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov
   R. Královič (P)
2/Z    4K     H   6    
 2-INF-224/15 Teória informácie a teória kódovania (1)
   D. Olejár (P)
2/Z    2P     H   4    
 2-INF-225/15 Teória informácie a teória kódovania (2)
   D. Olejár (P)
   Prerekvizity: 2-INF-224/15
2/L    2P     H   4    
 2-INF-180/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (2)
   T. Plachetka (P), R. Královič (P)
   Prerekvizity: 2-INF-179/15
2/L    4K     H   6    
 2-INF-235/15 Kryptológia (2)
   M. Stanek (P)
2/L    2K     H   4   !  
 2-INF-236/00 Objektové softwareové inžinierstvo
   R. Červenka (P)
   Prerekvizity: 2-INF-222/00
2/L    3P     H   6   !  


Blok - Povinne voliteľné predmetymin. 72 kreditov
predmety pre študentov začínajúcich štúdium v akademickom roku 2015/16 alebo neskôr
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 2-INF-123/15 Formálna sémantika a teória správnosti
   I. Prívara (P)
1/Z    3P     H   5    
 2-INF-179/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (1)
   T. Plachetka (P), R. Královič (P)
1/Z    4K     H   6    
 2-INF-178/15 Kryptológia (1)
   M. Stanek (P)
1/Z    4P     H   6    
 2-INF-177/15 Matematická analýza (3)
   K. Rostás (P)
1/Z    3P + 1C     H   6    
 1-BIN-301/15 Metódy v bioinformatike
   B. Brejová (P), T. Vinař (P)
1/Z    2P + 2C     H   6    
 2-INF-175/15 Pravdepodobnosť a štatistika
   R. Harman (P), L. Filová (C)
1/Z    3P + 1C     H   5    
 2-INF-150/15 Strojové učenie
   P. Petrovič (P)
1/Z    4P     H   6    
 2-INF-174/15 Teória grafov
   M. Škoviera (P), E. Mačajová (P)
   Prerekvizity: 1-INF-160/00
1/Z    3P + 1C     H   6    
 2-INF-176/15 UNIX pre administrátorov
   J. Janáček (P)
1/Z    2P + 2C     H   6    
 2-INF-182/15 Algebra (3)
   J. Guričan (P)
   Prerekvizity: 1-INF-115/00
1/L    2P + 1C     H   4    
 2-INF-500/11 Databázy
   T. Plachetka (P), J. Šturc (P)
1/L    3P + 1L     H   6    
 2-INF-231/00 Efektívne paralelné algoritmy
   R. Královič (P)
1/L    4P     H   6    
 2-INF-186/15 Formálne jazyky a automaty (2)
   B. Rovan (P), P. Kostolányi (C)
   Prerekvizity: 1-INF-220/00, 1-INF-215/14
1/L    3P + 2C     H   6    
 2-INF-185/15 Integrácia dátových zdrojov
   B. Brejová (P), T. Vinař (P)
1/L    1P + 2C     H   4    
 2-INF-114/00 Matematická logika
   E. Toman (P)
1/L    4P     H   6    
 2-INF-181/15 Numerická matematika
   P. Chocholatý (P)
   Prerekvizity: 1-INF-156/10, 1-INF-150/00
1/L    3K     H   4    
 2-INF-133/00 Pravdepodobnostné metódy
   E. Toman (P)
  4P     H   6    
 2-INF-184/15 Programovacie jazyky
   R. Ostertág (P)
1/L    2P + 2C     H   5   !  
 2-INF-145/15 Tvorba internetových aplikácií
   R. Ostertág (P), M. Ferko (C)
1/L    2P + 2C     H   6    
 2-AIN-137/15 Umelá inteligencia
   M. Markošová (P)
1/L    2P + 2C     H   6    
 2-INF-187/15 Úvod do teórie programovania
   I. Prívara (P)
1/L    4K     H   4    
 2-INF-237/00 Vybrané partie z dátových štruktúr
   B. Brejová (P)
1/L    4P     H   6    
 2-INF-221/15 Aproximácia optimalizačných problémov
   R. Královič (P)
2/Z    4K     H   6    
 2-INF-113/00 Kombinatorická analýza (2)
   D. Olejár (P)
2/Z    4P     H   6    
 2-INF-155/00 Kombinatorické štruktúry
   M. Škoviera (P)
2/Z    4P     H   6   !  
 2-INF-144/15 Kompilátory
   R. Ostertág (P)
2/Z    3P + 1C     H   6    
 2-INF-222/00 Objektová analýza a modelovanie
   R. Červenka (P)
2/Z    3P + 1C     H   6    
 1-EFM-340/13 Počítačová štatistika
   J. Somorčík (P)
   Prerekvizity: 1-MAT-282/00, 2-INF-175/15
2/Z    2P     H   3    
 2-INF-183/15 Počítačové siete (2)
   J. Janáček (P)
   Prerekvizity: 1-INF-283/15
  2P + 1C     H   4   !  
 2-INF-223/15 Riadenie IT bezpečnosti
   D. Olejár (P)
2/Z    4P     H   6   !  
 2-INF-224/15 Teória informácie a teória kódovania (1)
   D. Olejár (P)
2/Z    2P     H   4    
 2-INF-122/00 Teória paralelných výpočtov
   B. Rovan (P)
2/Z    4P     H   6    
 2-INF-262/15 Bezpečnosť IT infraštruktúry
   M. Stanek (P), J. Janáček (P), R. Ostertág (P)
2/L    2P     H   4    
 2-INF-127/00 Formálne špecifikácie
   I. Prívara (P)
2/L    4P     H   6    
 2-INF-180/15 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy (2)
   T. Plachetka (P), R. Královič (P)
   Prerekvizity: 2-INF-179/15
2/L    4K     H   6    
 2-INF-235/15 Kryptológia (2)
   M. Stanek (P)
2/L    2K     H   4   !  
 2-INF-126/00 Modely konkurentných systémov
   D. Gruska (P)
2/L    3P + 1C     H   6    
 2-AIN-132/15 Neurónové siete
   I. Farkaš (P)
2/L    2P + 2C     H   6    
 2-INF-135/15 Pravdepodobnostné algoritmy
   D. Pardubská (P)
2/L    4K     H   6    
 2-INF-225/15 Teória informácie a teória kódovania (2)
   D. Olejár (P)
   Prerekvizity: 2-INF-224/15
2/L    2P     H   4    
 2-INF-121/15 Teória vypočítateľnosti
   M. Forišek (P)
2/L    4P     H   6    
 2-INF-156/00 Vybrané partie z teórie jazykov
   B. Rovan (P)
2/L    4P     H   6    

 
Výberové predmety

Blok - Telovýchovné aktivity - výberové
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 2-MXX-110/00 Telesná výchova a šport (1)
   D. Mašlejová (C), L. Mókus (C), O. Podkonický (C), V. Potočný (C), J. Leginusová (C), T. Kuchár (C), M. Ortutay (C), V. Sládok (C), M. Dovičák (C)
1/Z    2C     H   2    
 2-MXX-120/00 Telesná výchova a šport (2)
   D. Mašlejová (C), L. Mókus (C), O. Podkonický (C), V. Potočný (C), J. Leginusová (C), T. Kuchár (C), M. Ortutay (C), V. Sládok (C), M. Dovičák (C)
1/L    2C     H   2    
 2-MXX-210/00 Telesná výchova a šport (3)
   D. Mašlejová (C), L. Mókus (C), O. Podkonický (C), V. Potočný (C), J. Leginusová (C), T. Kuchár (C), M. Ortutay (C), V. Sládok (C), M. Dovičák (C)
2/Z    2C     H   2    
 2-MXX-220/00 Telesná výchova a šport (4)
   D. Mašlejová (C), L. Mókus (C), O. Podkonický (C), V. Potočný (C), J. Leginusová (C), T. Kuchár (C), M. Ortutay (C), V. Sládok (C), M. Dovičák (C)
2/L    2C     H   2    
 1-MXX-115/15 Kurz športov v prírode (1)
   FMFI.KTV
1/Z        H   2    
 1-MXX-115/15 Kurz športov v prírode (1)
   FMFI.KTV
1/L        H   2    
 1-MXX-215/15 Kurz športov v prírode (2)
   FMFI.KTV
2/L        H   2    
 1-MXX-215/15 Kurz športov v prírode (2)
   FMFI.KTV
2/Z        H   2    
V jednom semestri je možné udeliť za výberový predmet „Telesná výchova a šport“ jedno hodnotenie.


Blok - Cudzie jazyky - výberové
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 1-MXX-161/00 Ruský jazyk (1)
   E. Klátiková (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-MXX-141/00 Francúzsky jazyk (1)
   P. Vilášek (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-MXX-151/00 Nemecký jazyk (1)
   P. Vilášek (C)
1/Z    2C     H   2    
 1-MXX-152/00 Nemecký jazyk (2)
   P. Vilášek (C)
1/L    2C     H   2    
 1-MXX-142/00 Francúzsky jazyk (2)
   P. Vilášek (C)
1/L    2C     H   2    
 1-MXX-162/00 Ruský jazyk (2)
   E. Klátiková (C)
   Limit: 40 študentov
1/L    2C     H   2    
 1-MXX-251/00 Nemecký jazyk (3)
   P. Vilášek (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-261/00 Ruský jazyk (3)
   E. Klátiková (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-241/00 Francúzsky jazyk (3)
   P. Vilášek (C)
2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-242/00 Francúzsky jazyk (4)
   P. Vilášek (C)
2/L    2C     H   2    
 1-MXX-252/00 Nemecký jazyk (4)
   P. Vilášek (C)
2/L    2C     H   2    
 1-MXX-262/00 Ruský jazyk (4)
   E. Klátiková (C)
2/L    2C     H   2    
 1-MXX-233/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (1)
   E. Klátiková (C)
   Prerekvizity: 1-MXX-232/10
   Limit: 25 študentov
1, 2/Z    2C     H   2    
 1-MXX-234/13 Konverzačný kurz anglického jazyka (2)
   E. Klátiková (C)
   Prerekvizity: 1-MXX-232/10
   Limit: 25 študentov
1, 2/L    2C     H   2    
Z výberových predmetov magisterského štúdia si študent môže vybrať tie, ktoré neabsolvoval počas bakalárskeho štúdia.


Blok - Výberové predmety
Skratka
predmetu
Názov predmetu - Vyučujúci (typ výučby)
   Prerekvizity, Maximálny počet zapísaných študentov
Odporúčaný
roč./sem.
Rozsah
a forma
Spôsob
ukončenia
Kredity Aktuál-
nosť
 2-INF-130/00 Architektúry orientované na služby - princípy a technológie
   J. Withalm (P), P. Mederly (C)
1, 2/Z    2P     H   4    
 2-INF-268/15 Databázové paradigmy
   T. Kulich (P)
1, 2/Z    2K     H   3   !  
 2-AIN-254/15 Fuzzy inferencia a expertné systémy
   D. Guller (P)
1, 2/Z    4K     H   6    
 2-INF-163/00 Kolmogorovská zložitosť
   D. Pardubská (P)
1, 2/Z    3P     H   4    
 2-INF-173/13 Kvantové spracovanie informácie
   M. Plesch (P)
1, 2/Z    2P     H   3    
 2-AIN-206/15 Matematické modelovanie a počítačová animácia fyzikálnych procesov
   R. Ďurikovič (P)
1, 2/Z    2P + 2D     H   6    
 2-INF-267/15 Pokročilé efektívne algoritmy
   M. Forišek (P)
1, 2/Z    3P     H   4    
 2-INF-169/00 Proseminár z informatiky (1)
   R. Královič (P), D. Pardubská (P)
1, 2/Z    2S     H   2    
 2-AIN-505/10 Seminár z bioinformatiky (1)
   T. Vinař (P)
   Prerekvizity: 1-BIN-301/15
1, 2/Z    2S     H   2    
 2-AIN-251/10 Seminár z bioinformatiky (3)
   T. Vinař (P)
   Prerekvizity: 1-BIN-301/15
1, 2/Z    2S     H   2    
 2-INF-264/15 Teória deklaratívneho programovania
   J. Komara (P)
1, 2/Z    2P     H   6    
 2-INF-132/15 Úvod do distribuovaných algoritmov
   R. Královič (P)
1, 2/Z    4P     H   4    
 1-MAT-551/10 Geometria pre grafikov (1)
   V. Zaťko (S), M. Božek (P)
1, 2/Z    4K     H   5    
 2-MPG-101/00 Počítačová grafika (1)
   V. Zaťko (P), M. Bátorová (C)
1, 2/Z    2P + 2C     H   5    
 1-AIN-470/15 Špecifikácia a verifikácia programov
   D. Gruska (P), J. Komara (P), J. Kľuka (P)
   Prerekvizity: 1-AIN-121/15
1, 2/Z    2P + 2C     H   6   !  
 2-AIN-112/15 Pokročilé spracovanie obrazu
   Z. Černeková (P)
1, 2/Z    2P + 2C     H   6    
 2-AIN-253/15 Logické programovanie ASP
   J. Šiška (P), M. Baláž (P), J. Šiška (C), M. Baláž (C)
   Prerekvizity: 2-AIN-108/15
1, 2/Z    2P + 2C     H   6    
 2-MPG-203/00 Výpočtová geometria
   P. Chalmovianský (P)
1, 2/Z    4K     H   5    
 2-INF-261/11 IT Based Supply Networks
   P. Mederly (P), J. Withalm (P)
1, 2/Z    3K     H   4    
 2-INF-151/00 Biologicky motivovaná teória jazykov
   D. Pardubská (P)
1, 2/Z    4P     H   6    
 2-INF-270/15 Vývoj a hodnotenie používateľských rozhraní
   FMFI.KI
1, 2/Z    2K     H   4    
 2-INF-265/15 Deklaratívne programovanie
   J. Komara (P)
1, 2/L    2P + 2C     H   6    
 2-INF-154/00 Enumerácia diskrétnych štruktúr
   E. Toman (P)
1, 2/L    4P     H   6   !  
 2-INF-269/15 Genomika
   J. Nosek (P), T. Vinař (C)
1, 2/L    2P + 1C     H   4   !  
 2-INF-164/00 IT Quality Management
   J. Withalm (P)
1, 2/L    2P     H   4    
 2-INF-165/00 Manažment softvérových projektov
   P. Neurath (P)
1, 2/L    2P     H   4    
 2-INF-236/00 Objektové softwareové inžinierstvo
   R. Červenka (P)
   Prerekvizity: 2-INF-222/00
1, 2/L    3P     H   6   !  
 2-INF-266/15 Pokročilá administrácia Linuxu
   J. Janáček (P)
   Prerekvizity: 2-INF-176/15
1, 2/L    3K     H   4   !  
 2-INF-172/12 Použitie systémov počítačovej algebry
   R. Ostertág (P), M. Stanek (P)
1, 2/L    2P     H   3   !  
 2-AIN-109/15 Programovanie paralelných a distribuovaných systémov
   D. Gruska (P)
1, 2/L    3P + 1C     H   6    
 2-INF-170/00 Proseminár z informatiky (2)
   R. Královič (P), D. Pardubská (P)
1, 2/L    2S     H   2    
 2-AIN-506/10 Seminár z bioinformatiky (2)
   B. Brejová (P), T. Vinař (P)
   Prerekvizity: 1-BIN-301/15
1, 2/L    2S     H   2    
 2-AIN-252/10 Seminár z bioinformatiky (4)
   B. Brejová (P), T. Vinař (P)
   Prerekvizity: 1-BIN-301/15
1, 2/L    2S     H   2    
 2-INF-263/13 Tvorba a dizajn počítačových hier
   M. Ferko (P)
1, 2/L    2K     H   4    
 2-AIN-238/15 Grafové modely v strojovom učení
   T. Vinař (P)
1, 2/L    4P     H   4    
 2-MPG-102/00 Počítačová grafika (2)
   R. Bohdal (P)
   Prerekvizity: 2-MPG-101/00
1, 2/L    2P + 2C     H   5    
 2-INF-117/00 Funkcionálne programovanie
   M. Winczer (P)
1, 2/L    4K     H   6    
 1-AIN-168/15 Webové aplikácie v praxi
   M. Krupa (P), R. Mráz (P)
1, 2/Z    2P + 2C     H   4    
 1-MMN-255/00 Lineárne programovanie
   V. Toma (P)
   Prerekvizity: 1-MMN-160/00, 1-INF-156/10
1, 2/L    2P + 2C     H   5    
 1-INF-315/14 Základy reverzného inžinierstva
   R. Lipovský (P)
1, 2/L    2P + 2C     H   6    

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky
predmety pre študentov začínajúcich štúdium v akademickom roku 2014/15 alebo skôr
Skratka
predmetu
Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity
 2-INF-990/00 Obhajoba diplomovej práce
        OB   0    
 2-INF-950/09 Teoreticko-metodologické základy informatiky
        SS   0    
 2-INF-951/09 Základy vybraných špecializácií informatiky
        SS   0    


Blok - Predmety štátnej skúšky
pre študentov začínajúcich štúdium v akadmeickom roku 2015/16 alebo neskôr
Skratka
predmetu
Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity
 2-INF-991/15 Obhajoba záverečnej práce
        OB   10    

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky - povinne voliteľné
pre študentov začínajúcich štúdium v akadmeickom roku 2015/16 alebo neskôr:
absolvovanie jedného variantu kolokviálnej skúšky
Skratka
predmetu
Názov predmetu Spôsob
ukončenia
Kredity
 2-INF-952/15 Počítačová bezpečnosť

   Prerekvizity: 2-INF-178/15, 2-INF-223/15, 2-INF-500/11, 2-INF-183/15, 2-INF-176/15, 2-INF-224/15, 2-INF-225/15, 2-INF-262/15
        SS   4    
 2-INF-953/15 Bioinformatika a strojové učenie

   Prerekvizity: 1-BIN-301/15, 2-AIN-132/15, 2-INF-221/15, 2-INF-237/00, 2-INF-175/15, 2-INF-150/15, 2-INF-269/15, 2-INF-185/15
        SS   4    
 2-INF-954/15 Programové a informačné systémy

   Prerekvizity: 2-INF-144/15, 2-INF-222/00, 2-INF-183/15, 2-INF-145/15, 2-INF-184/15, 2-INF-500/11
        SS   4    
 2-INF-955/15 Teoretická informatika

   Prerekvizity: 2-INF-155/00, 2-INF-221/15, 2-INF-237/00, 2-INF-135/15, 2-INF-174/15, 2-INF-121/15, 2-INF-175/15, 2-INF-186/15
        SS   4    

 

Každý variant štátnej skúšky má definované prerekvizity, ktoré je pred skončením štúdia potrebné absolvovať. Navyše študent musí absolvovať aspoň 3 predmety z jedného z nasledujúcich špecializačných blokov: Paralelné a distribuované výpočty (2-AIN-109, 2-INF-122, 2-INF-126, 2-INF-132, 2-INF-179, 2-INF-180, 2-INF-231), Informačná bezpečnosť (2-INF-178, 2-INF-223, 2-INF-235, 2-INF-262), Teória programovania a programovacie systémy (2-INF-123, 2-INF-126, 2-INF-127, 2-INF-184, 2-INF-187), Programové systémy (2-INF-144, 2-INF-176, 2-INF-183, 2-INF-185, 2-INF-500), Softvérové inžinierstvo (2-INF-145, 2-INF-164, 2-INF-165, 2-INF-222, 2-INF-236), Umelá inteligencia (2-AIN-132, 2-AIN-137, 2-AIN-254, 2-INF-150).


Typ výučby: P - prednášajúci, C - cvičiaci, V - vedúci seminára, L - laborant, S - skúšajúci, H - hodnotiaci
Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol: d - Dní za semester, h - Hodín za týždeň, s - Hodín za semester, t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň".
Forma výučby: P - prednáška, C - cvičenie, S - seminár, K - kurz, L - laboratórne cvičenie, T - práce v teréne, D - samostatná práca, X - prax, E - exkurzia, M - praktikum, Su - sústredenie, Z - stáž, CP - cvičenie + prednáška, CS - cvičenie + seminár, PS - prednáška + seminár, IK - individálne konzultácie, I - iná
Aktuálnosť predmetu: ! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje, + - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku, - - predmet sa realizuje ostatný krát

Ekvivalencie predmetov

V tejto tabuľke uvádzame zoznam predmetov, ktorým sa zmenil názov alebo kód, ale kde absolvanie starej verzie je uznané ako absolvovanie novej verzie (počet kreditov vám zostane podľa tej verzie, ktorú ste skutočne absolvovali).

Starý kód Starý názov Nový kód Nový názov
1-AIN-360 Základy umelej inteligencie (1) 1-AIN-304 Úvod do umelej inteligencie
2-AIN-501 Metódy v bioinformatike 1-BIN-301 Metódy v bioinformatike
2-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť 1-INF-167 Výpočtová zložitosť a vypočítateľnosť
1-AIN-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá 1-INF-240 Grafické systémy, vizualizácia, multimédiá
1-INF-260 Počítačové siete 1-INF-283 Počítačové siete (1)
1-INF-911 Úvod do bakalárskej práce 1-INF-911 Bakalársky seminár (1)
1-INF-920 Bakalársky seminár 1-INF-920 Bakalársky seminár (2)
2-INF-166/10 Preddiplomový projekt 2-INF-166/15 Magisterský projekt
1-INF-430 Teória grafov 2-INF-174 Teória grafov
1-INF-435 Pravdepodobnosť a štatistika 2-INF-175 Pravdepodobnosť a štatistika
1-INF-511 UNIX pre administrátorov 2-INF-176 UNIX pre administrátorov
1-INF-605 Matematická analýza (3) 2-INF-177 Matematická analýza (3)
1-INF-640 Kryptológia (1) 2-INF-178 Kryptológia (1)
2-INF-233 Paralelné architektúry a programovanie 2-INF-179 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 1
2-INF-232 Distribuované systémy 2-INF-180 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 2
1-INF-440 Numerická matematika 2-INF-181 Numerická matematika
1-INF-610 Algebra (3) 2-INF-182 Algebra (3)
1-INF-410 Formálne jazyky a automaty (2) 2-INF-186 Formálne jazyky a automaty (2)
1-INF-415 Úvod do teórie programovania 2-INF-187 Úvod do teórie programovania
2-INF-221 Aproximačné algoritmy 2-INF-221 Aproximácia optimalizačných problémov
2-INF-125 Teória kódovania 2-INF-224 Teória informácie a teória kódovania (1)
1-INF-450 Logika pre informatikov 2-INF-264 Teória deklaratívneho programovania
1-INF-465 Deklaratívne programovanie 2-INF-265 Deklaratívne programovanie