Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Magisterské > Štátne skúšky > Štátne skúšky magisterského štúdia informatiky - pokyny

Štátne skúšky magisterského štúdia informatiky - pokyny

V akademickom roku 2022/2023 je nutné prihlásiť sa na všetky predmety štátnej skúšky elektronicky cez systém AIS2 (https://ais2.uniba.sk/) v aplikácii VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky.

Prihlasovanie v systéme AIS2 je možné do 5.5.2023 do 23:59.
Odhlasovanie zo štátnych skúšok bude možné len na základe žiadosti študenta (zaslanej e-mailom zo študentskej e-mailovej adresy svojej študijnej referentke) najneskôr 29.5.2023.

Dôležité termíny:
do 5.5.2023 - Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 8.5.2023 do 23:59 - Odovzdanie diplomových prác študentov informatiky (elektronická verzia cez AIS2 a zároveň cez webstránku KI)
do 12.5.2023 do 12:00 - Odovzdanie diplomových prác študentov informatiky (papierová verzia)
8.6.2023 od 8:30 - Štátne skúšky magisterského študijného programu Informatika (varianty Bioinformatika a strojové učenie a Teoretická informatika)
8.6.2023 od 8:30 - Štátne skúšky magisterského študijného programu Informatika (varianty Počítačová bezpečnosť a Programové a informačné systémy)
9.6.2023 od 8:30 - Obhajoby diplomových prác

Kontakt Hlavná stránka © 2012