Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Magisterské > Štátne skúšky > Štátne skúšky magisterského štúdia informatiky - pokyny

Štátne skúšky magisterského štúdia informatiky - pokyny

V akademickom roku 2016/2017 je nutné prihlásiť sa na všetky predmety štátnej skúšky elektronicky cez systém AIS2 (https://ais2.uniba.sk/) v aplikácii VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky.

Prihlasovanie v systéme AIS2 je možné do 28.4.2017 do 23:59.
Odhlasovanie v systéme AIS2 je možné do 30.4.2017 do 23:59.

Dôležité termíny:
do 28. 4. 2017 - Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 4. 5. 2017 do 23:59 - Odovzdanie diplomových prác študentov informatiky (elektronická verzia cez AIS2 a zároveň cez webstránku KI)
do 9. 5. 2017 do 12:00 - Odovzdanie diplomových prác študentov informatiky (papierová verzia)
21. 6. a 22. 6. 2017 - Štátne skúšky magisterského študijného programu Informatika
23. 6. 2017 - Obhajoby diplomových prác

Kontakt Hlavná stránka © 2012