Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Magisterské > Štátne skúšky > Štátne skúšky magisterského štúdia informatiky - pokyny

Štátne skúšky magisterského štúdia informatiky - pokyny

V akademickom roku 2021/2022 je nutné prihlásiť sa na všetky predmety štátnej skúšky elektronicky cez systém AIS2 (https://ais2.uniba.sk/) v aplikácii VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky.

Prihlasovanie v systéme AIS2 je možné do 6.5.2022 do 23:59.
Odhlasovanie zo štátnych skúšok bude možné len na základe žiadosti študenta (zaslanej e-mailom zo študentskej e-mailovej adresy svojej študijnej referentke) najneskôr 30.5.2022.

Dôležité termíny:
do 6.5.2022 - Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 9.5.2022 do 10:00 - Odovzdanie diplomových prác študentov informatiky (elektronická verzia cez AIS2 a zároveň cez webstránku KI)
do 13.5.2022 do 12:00 - Odovzdanie diplomových prác študentov informatiky (papierová verzia)
8.6.2022 od 8:30 - Štátne skúšky magisterského študijného programu Informatika (varianty Bioinformatika a strojové učenie a Teoretická informatika)
8.6.2022 od 13:30 - Štátne skúšky magisterského študijného programu Informatika (varianty Počítačová bezpečnosť a Programové a informačné systémy)
9.6.2022 od 8:30 - Obhajoby diplomových prác

Kontakt Hlavná stránka © 2012