Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Magisterské > Štátne skúšky > Štátne skúšky magisterského štúdia informatiky - pokyny

Štátne skúšky magisterského štúdia informatiky - pokyny

V akademickom roku 2018/2019 je nutné prihlásiť sa na všetky predmety štátnej skúšky elektronicky cez systém AIS2 (https://ais2.uniba.sk/) v aplikácii VSES017 - Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky.

Prihlasovanie v systéme AIS2 je možné do 28.4.2019 do 23:59.
Odhlasovanie v systéme AIS2 je možné do 28.4.2019 do 23:59, po tomto termíne iba na základe písomnej žiadosti.

Dôležité termíny:
do 28.4.2019 - Podanie prihlášok na štátne skúšky (júnový termín)
do 5.5.2019 do 23:59 - Odovzdanie diplomových prác študentov informatiky (elektronická verzia cez AIS2 a zároveň cez webstránku KI)
do 6.5.2019 do 14:00 - Odovzdanie diplomových prác študentov informatiky (papierová verzia)
jún 2019 - Štátne skúšky magisterského študijného programu Informatika (varianty Teoretická informatika a Bioinformatika a strojové učenie)
jún 2019 - Štátne skúšky magisterského študijného programu Informatika (varianty Počítačová bezpečnosť a Programové a informačné systémy)
jún 2019 - Obhajoby diplomových prác

Kontakt Hlavná stránka © 2012