Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske > Rozdelenie študentov 2. ročníka do krúžkov

Rozdelenie študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia informatiky do krúžkov
v akademickom roku 2016/2017

krúžok 1

krúžok 2

Upresnenie rozvrhu krúžkov

Úvod do matematickej logiky

krúžok 1: uto 16:30
krúžok 2: str 11:30

Formálne jazyky a automaty

krúžok 1: str 11:30
krúžok 2: stv 10:40 (koliduje s prednáškou z predmetu "Linux - princípy a prostriedky"!)

Úvod do databázových systémov a Databázové praktikum

krúžok 1: pon 8:10 (praktikum), pon 9:50 (úvod do databáz)
krúžok 2: str 14:00 (úvod do databáz), str 15:40 (praktikum)


Kontakt Hlavná stránka © 2012