Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske > Štátne skúšky > Rozdelenie študentov na štátne skúšky

Rozdelenie študentov bakalárskeho štúdia informatiky na termíny štátnych skúšok
v akademickom roku 2016/2017

Termín: 26.6.2017 o 8:30
Miestnosť: M213
Predseda komisie: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Štátne skúšky (matematika 1-INF-951, informatika 1-INF-961)

Termín: 27.6.2017 o 8:30
Miestnosť: M213
Predseda komisie: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Obhajoba bakalárskej práce (1-INF-991)

Termín: 27.6.2017 o 8:30
Miestnosť: C
Predseda komisie: doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
Obhajoba bakalárskej práce (1-INF-991)

Termín: 28.6.2017 o 8:30
Miestnosť: M213
Predseda komisie: doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
Obhajoba bakalárskej práce (1-INF-991)


Kontakt Hlavná stránka © 2012