Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske > Štátne skúšky > Rozdelenie študentov na štátne skúšky

Orientačný harmonogram priebehu štátnych skúšok bakalárskeho štúdia informatiky v akademickom roku 2019/2020 (uvedené časy sa môžu zmeniť podľa okolností)

Termín: 29.6.2020 od 8:30
Predseda komisie: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Matematika 1-INF-951, Informatika 1-INF-961

Pripojenie cez MS Teams na spoločné časti

Pripojenie cez MS Teams na skúšky z matematiky

Pripojenie cez MS Teams na skúšky z informatiky

Matematika Informatika
čas príprava skúšanie príprava skúšanie
8:30 spoločné otvorenie
8:40 Budáč - Agarský -
9:00 Jurčák Budáč Kincelová Agarský
9:20 Farský Jurčák Kučák Kincelová
9:40 - Farský Novák Kučák
10:00 - - Torma Novák
10:20 - - Budáč Torma
10:40 - - Jurčák Budáč
11:00 - - - Jurčák
11:20 neverejná porada komisie
verejné vyhlásenie výsledkov

 

Termín: 30.6.2020 od 8:30
Predseda komisie: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Matematika 1-INF-951, Informatika 1-INF-961

Pripojenie cez MS Teams na spoločné časti

Pripojenie cez MS Teams na skúšky z matematiky

Pripojenie cez MS Teams na skúšky z informatiky

Matematika Informatika
čas príprava skúšanie príprava skúšanie
8:30 spoločné otvorenie
8:40 Chen - Čulen -
9:00 Horváth Chen Klinovská Čulen
9:20 Sládeček Horváth Pecko Klinovská
9:40 Fedor Sládeček Smaržík Pecko
10:00 Korman Fedor Chen Smaržík
10:20 - Korman Horváth Chen
10:40 - - Sládeček Horváth
11:00 - - - Sládeček
11:20 neverejná porada komisie
verejné vyhlásenie výsledkov

 

Orientačný harmonogram priebehu obhajob bakalárskych prác študijného programu informatika v akademickom roku 2019/2020 (uvedené časy sa môžu zmeniť podľa okolností)

Termín: 1.7.2020 od 8:30
prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Pripojenie cez MS Teams

časobhajoba
8:30 spoločné otvorenie
8:40 Chen
9:05 Čulen
9:30 Fedor
9:55 Klinovská
10:20 Fedáková
10:45 Korman
11:10 Sládeček
11:35 Pašen
12:00 neverejná porada komisie
verejné vyhlásenie výsledkov

 

Termín: 2.7.2020 od 8:30
doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.

Pripojenie cez MS Teams

časobhajoba
8:30 spoločné otvorenie
8:40 Agarský
9:05 Budáč
9:30 Farský
9:55 Jurčák
10:20 Kincelová
10:45 Torma
11:10 Kučák
11:35 Novák
12:00 Vranješ
12:25 neverejná porada komisie
verejné vyhlásenie výsledkov

Orientačný harmonogram priebehu obhajob bakalárskych prác a štátnych skúšok študijného programu bioinformatika v akademickom roku 2019/2020 (uvedené časy sa môžu zmeniť podľa okolností)

Termín: 30.6.2020 od 9:00

Pripojenie cez MS Teams

časobhajoba
9:00 Balažovičová
9:25 Čárska
9:50 Beňo
čas štátna skúška
10:45 Balažovičová
11:15 Čárska
11:45 Beňo

Kontakt Hlavná stránka © 2012