Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Bakalárske > Štátne skúšky > Rozdelenie študentov na štátne skúšky

Rozdelenie študentov na štátne skúšky bakalárskeho štúdia informatiky
v akademickom roku 2023/2024

Termín: 25.6.2024 o 8:30
Miestnosť: akvárium I
Predseda komisie: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Štátne skúšky (matematika 1-INF-951, informatika 1-INF-961)

matematika informatika
čas príprava odpoveď príprava odpoveď
8:30 otvorenie
8:35 Derková
Baďurová
8:55 Gurová Derková Farnbauer Baďurová
9:15 Haščík Gurová Michalovič Farnbauer
9:35 Heldák Haščík Derková Michalovič
9:55 Kica Heldák Gurová Derková
10:15 Košovský Kica Haščík Gurová
10:35 Bruha Košovský Heldák Haščík
10:55
Bruha Kica Heldák
11:15

Košovský Kica
11:35


Košovský
11:55 porada komisie

vyhlásenie výsledkov

Termín: 25.6.2024 o 8:30
Miestnosť: akvárium II
Predseda komisie: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Štátne skúšky (matematika 1-INF-951, informatika 1-INF-961)

matematika informatika
čas príprava odpoveď príprava odpoveď
8:30 otvorenie
8:35 Krošlák
Skubeňová
8:55 Lošonský Krošlák Švec Skubeňová
9:15 Pásztorová Lošonský Krošlák Švec
9:35 Petráni Pásztorová Lošonský Krošlák
9:55 Pietukhin Petráni Pásztorová Lošonský
10:15 Tarhovický Pietukhin Petráni Pásztorová
10:35 Hošek Tarhovický Pietukhin Petráni
10:55
Hošek Tarhovický Pietukhin
11:15


Tarhovický
11:35 porada komisie

vyhlásenie výsledkov

Termín: 26.6.2024 o 8:30
Miestnosť: akvárium I + online cez MS Teams (niektorí vedúci/oponenti)
Predseda komisie: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Obhajoba bakalárskej práce (1-INF-991)

časobhajobanázovvedúcioponent
8:30 otvorenie
8:35 Emma Baďurová Minimal uncolourable subgraphs of snarks doc. RNDr. Ján Mazák, PhD. Mgr. Jozef Rajník, PhD.
9:00 Nadiya Balanchuk Kubické grafy s malým počtom hranových 3-farbení Mgr. Jozef Rajník, PhD. Mgr. Matúš Matok
9:25 Hana Derková Modelling of genomic annotations using discrete phase-type distributions Mgr. Askar Gafurov, PhD. doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
09:50 Emma Pásztorová Drunken Finite Automata prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD. doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
10:15 Lukáš Hudcovský Výpočtové modely s komunikáciou doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. prof. RNDr. Rastislav Kráľovič, PhD.
10:40 Havriil Pietukhin A tool for visualizing software requirements traceability RNDr. Jana Kostičová, PhD. doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
11:05 Radoslav Petráni Algorithm to determine the circular chromatic index of a cubic graph doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD. RNDr. Ing. František Kardoš, PhD.
11:30 prestávka
12:30 Martin Košovský 3D mesh a kvalita trojuholníkov doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. Ing. Martin Čavarga
12:55 Adam Dávid Detko Rozpoznávanie farebných notových zápisov RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. Mgr. Jozef Martiš
13:20 Zuzana Skubeňová A Practical Grammar-Based Index for Finding Approximate Longest Common Substrings Mgr. Adrián Goga Andrej Baláž, MSc.
13:45 porada komisie
vyhlásenie výsledkov

Termín: 26.6.2024 o 8:30
Miestnosť: akvárium II + online cez MS Teams (niektorí vedúci/oponenti)
Predseda komisie: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Obhajoba bakalárskej práce (1-INF-991)

časobhajobanázovvedúcioponent
8:30 otvorenie
8:35 Jakub Tarhovický Extending MIDI encoding with metadata from harmonic analysis of classical music doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. Mgr. Martin Ilčík
9:00 Michal Švec Optimization of Variational Quantum Eigensolvers doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. RNDr. Matej Pivoluska, PhD.
9:25 Lukáš Bujňák 3D Scene Reconstruction from DJI Drone photos doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. doc. RNDr. Martin Madaras, PhD.
09:50 Maximilián Martin Krošlák Dynamic multi-view visualization of classical music using analytic metadata doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. RNDr. Róbert Bohdal, PhD.
10:15 Marek Michalovič Tvorba 3D modelu terénu pomocou simulácie erózie v programe Blender RNDr. Róbert Bohdal, PhD. prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.
10:40 Richard Steven Žilinčík A comparative study of methods for recursion-free program synthesis Mgr. Petra Hozzová RNDr. Igor Prívara, CSc.
11:05 Lukáš Horňáček Similarity of domain names doc. RNDr. Martin Stanek, PhD. RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
11:30 prestávka
12:30 Anton Kica Systém na podporu vypracovania bezpečnostných projektov pre malé ISVS doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. Mgr. Peter Kopáč
12:55 Marek Lošonský Koncepty v C++ doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD. RNDr. Richard Ostertág, PhD.
13:20 Terézia Kabátová Linux Based L7 Firewall RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. Ing. Dušan Bernát, PhD.
13:45 porada komisie
vyhlásenie výsledkov

Kontakt Hlavná stránka © 2012