Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Veda a výskum

Výskumné skupiny

Modely výpočtov, zložitosť, algoritmy

V oblasti modelov výpočtov a zložitosti sa v posledných rokoch skúma najmä vplyv prídavnej informácie na zložitosť riešenia problémov, ako aj problematika paralelných gramatík a Turingových strojov. Boli tiež vyvinuté a implementované algoritmy na transformáciu XML dokumentov a vykresľovanie grafickej reprezentácie štrukturovaných dát. Ďalšou oblasťou záujmu sú techniky vyučovania algoritmov pre stredoškolských aj vysokoškolských študentov.

Členovia skupiny:
František Ďuriš, Pavol Ďuriš, Michal Forišek, Jana Katreniaková, Ivan Kováč, Rastislav Královič, Pavel Labath, Dana Pardubská, Branislav Rovan, Richard Štefanec, Marek Zeman

Vybrané publikácie:

Kryptológia a informačná bezpečnosť

Hlavné oblasti záujmu sú efektívne a dokázateľne bezpečné konštrukcie kryptografických prvkov, vzťahy a analýza vlastností hašovacích funkcií a bezpečnosť elektronického prostredia (operačné systémy, identifikácia škodlivého kódu a podobne).

Členovia skupiny:
Jaroslav Janáček, Marika Mitrengová, Daniel Olejár, Richard Ostertág, Michal Rjaško, Martin Stanek

Vybrané publikácie:

Diskrétna matematika

V oblasti teórie grafov sa skupina špecializuje na farbenia, najmä hranové farbenia kubických grafov, toky na grafoch, vnáranie grafov do plôch a symetrie grafov. Druhá časť skupiny sa venuje štúdiu booleovských funkcií pomocou kombinatoricko-pravdepodobnostných metód a náhodných grafov a ich aplikácií (napr. komunikácia v sieťach).

Členovia skupiny:
Barbora Candráková, Lucia Haviarová, Michal Kotrbčík, Rastislav Královič, Tomáš Kulich, Edita Máčajová, Ivana Selečéniová, Martin Škoviera, Martin Stanek, Eduard Toman

Vybrané publikácie:

Distribuované a paralelné algoritmy

V poslednej dobe sa skupina zameriava na šírenie informácie v prostredí s chybnými linkami, najmä na deterministické modely chýb v sieťach. Cieľom je navrhovať protokoly, ktoré sú schopné korektne pracovať aj vo veľmi nespoľahlivých prostrediach, aké sa typicky vyskytujú pri senzorových a mobilných sieťach.

Členovia skupiny:
Rastislav Královič, Dana Pardubská, Tomáš Plachetka, Milan Plžík

Vybrané publikácie:

Bioinformatika

Skupina sa zameriava najmä na výpočtovú analýzu funkcie a evolúcie genomickej DNA, ale aj ďašie problémy vo výpočtovej biológii. Skúmajú sa efektívne algoritmy, využitie pravdepodobnostných modelov, ako aj tvorba praktických sofvérových nástrojov a analýza konkrétnych biologických dát. Viac informácií na stránke skupiny.

Členovia skupiny:
Bronislava Brejová, Jaroslav Budiš, Jakub Kováč, Michal Nánási

Vybrané publikácie:


Kontakt Hlavná stránka © 2012