Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Magisterské > Štátne skúšky > Rozdelenie študentov na štátne skúšky

Rozdelenie študentov na štátne skúšky magisterského štúdia informatiky v akademickom roku 2016/2017

Termín: 21.6.2017 o 8:30
Miestnosť: M 213
Predseda komisie: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Počítačová bezpečnosť (2-INF-952), Programové a informačné systémy (2-INF-954)

Počítačová bezpečnosť (2-INF-952):

Programové a informačné systémy (2-INF-954):

Termín: 22.6.2017 o 8:30
Miestnosť: M 213
Predseda komisie: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Bioinformatika a strojové učenie (2-INF-953), Teoretická informatika (2-INF-955)

Bioinformatika a strojové učenie (2-INF-953):

Teoretická informatika (2-INF-955):

Termín: 23.6.2017 o 8:30
Miestnosť: M 213
Predseda komisie: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Obhajoba diplomovej práce (2-INF-991)


Kontakt Hlavná stránka © 2012