Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Magisterské > Štátne skúšky > Rozdelenie študentov na štátne skúšky

Rozdelenie študentov na štátne skúšky magisterského štúdia informatiky akademickom roku 2021/2022

Termín: 8.6.2022 o 8:30
Miestnosť: M-213
Predseda komisie: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Teoretická informatika (2-INF-955) a Bioinformatika a strojové učenie (2-INF-953):

Termín: 8.6.2022 o 13:30
Miestnosť: M-213
Predseda komisie: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.

Počítačová bezpečnosť (2-INF-952) a Programové a informačné systémy (2-INF-954):

Termín: 9.6.2022 o 8:30
Miestnosť: M-213 + online cez MS Teams (niektorí vedúci/oponenti)
Predseda komisie: prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

Obhajoba záverečnej práce (2-INF-991):

časobhajoba
8:30 otvorenie
8:35 Bc. Michal Porubský
9:05 Bc. Júlia Froncová
9:35 Bc. Ivan Agarsky
10:05 Bc. Filip Husár
10:35 Bc. Tomáš Vician
11:05 Bc. Andrej Korman
11:35 Bc. Jaroslava Kokavcová
12:05 prestávka
13:00 Bc. Emanuel Tesař
13:30 Bc. Martin Pašen
14:00 Bc. Dominika Szabová
14:30 Bc. Dávid Simeunovič
15:00 Bc. Jakub Šimo
15:30 zasadnutie komisie
verejné vyhlásenie výsledkov

Kontakt Hlavná stránka © 2012