Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Magisterské > Štátne skúšky > Rozdelenie študentov na štátne skúšky

Opravné štátne skúšky v akademickom roku 2019/2020

Termín: 27.8.2020 od 8:30 v M-213, resp. online v MS Teams
Predseda komisie: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.

Pripojenie cez MS Teams

Študenti

Bakalárske štátnice z predmetu Informatika

Obhajoby bakalárskych prác

Magisterské štátnice - Bioinformatika a strojové učenie

Obhajoby diplomových prác

Predbežný harmonogram (uvedené časy sa môžu zmeniť podľa okolností)

8:30 otvorenie
8:40 príprava Horváth
9:00 skúška Horváth, príprava Chen
9:20 skúška Chen, príprava Mayer
9:40 skúška Mayer
10:00 prestávka/rezerva
10:20 obhajoba Bui
10:50 obhajoba Stúpalová
11:20 obhajoba Vranješ
11:45 neverejné zasadnutie komisie
verejné vyhlásenie výsledkov

Kontakt Hlavná stránka © 2012