Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Stránky predmetov > Informatika a spoločnosť

Informatika a spoločnosť, LS 2011/12

Témy projektov pre predmet Informatika a spoločnosť:
Je IT drahšie ako diaľnice?
Zmapovať, aké náklady sú spojené s obstarávaním a prevádzkou IT v organizáciách štátnej/verejnej správy. Rozvrhnúť, aké kategórie sa budú zisťovať (PC, nákup licencií, ISVS, servis, ľudia. . . ), zozbierať a vyhodnotiť údaje za r.2010, 2011. Pokryť čo najviac organizácií, sústrediť sa na ÚOŠS. Ako bonus zistiť, koľko štát sumárne zaplatil Microsoftu.
Vypracovali: Martin Jurčík, Ján Kováč, Eva Lichnerová, Ondrej Mikuláš a András Varga
Výkon práv dotknutej osoby
Vyskúšať, ako funguje výkon práv dotknutej osoby, ktoré má priznané zákonom. T.j., nie posielať "dotazníky", ale reálne žiadať vykonanie práv u poskytovateľov, ktorí spracúvajú OÚ študenta. Skúsiť rôzne typy organizácií (veľké/malé firmy, štátna správa, IT svet, lekár, banka).
Vypracovali: Marcel Ďuriš, Marek Mrva a Filip Vojtko
Čo vedia matfyzáci o autorských právach?
Prieskum základných názorov a vedomostí o kľúčových otázkach obsahu autorských práv u matfyzákov. Tému ACTA nevynechať.
Vypracovali: Peter Herman, Peter Kováč a Ivan Labath
DDOS útoky
Zmapovať, ako má kto riešenú ochranu pred DDOS útokmi a aké s nimi mal už problémy. Získať údaje od org. verejnej správy, ak vymyslíte účinnú metódu, ako vypáčiť údaje od firiem, o to lepšie.
Vypracovali: Peter Cieker, Jakub Husár a Martin Višňovec
Startup komunita a vzdelanie
Prieskum názorov, vzdelania v startup komunite (ale i IT a študenti inf.) na prácu v tomto odvetví, potrebné typy vzdelania, potrebné schopnosti a spoluprácu akademických inštitúcií s komerčnými. Sú ľudia s PhD cenení/vyhľadávaní v startupoch/IT?
Vypracovali: Juraj Danko, Ladislav Rampášek a György Tomcsányi

Projekty z roku 2010/2011
Projekty z roku 2009/2010

Kontakt Hlavná stránka © 2012