Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Stránky predmetov > Moderné informačné technológie

Moderné informačné technológie, ZS 2011/12


Surprised pondelok 6.február 2012 je posledný deň na zaslanie semestrálnej práce
(2.1.2012 - 10.2.2012 skúškové obdobie)
Prácu pošlite elektronicky na adresu suster@dcs.fmph.uniba.sk (Subject: MIT2 meno odosielatela) vo formáte meno_odosielatela.pdf alebo  meno_odosielatela.doc alebo  meno_odosielatela.odt (nie inom!)
Frown Semestrálnu prácu napíšte v rozsahu max 5 strán. Na začitku uveďte  názov prácemeno autoradátum.
Vaša práca má riešiť  nasledovné:
1) Rozpracovať podrobnejšie nejakú tému zo zvolenej prezentácie (povinná časť).
NAPRÍKLAD: definície; algoritmy; demonštračný príklad s vysvetlením; použitá teória; literatúra... atď.;
Uveďte linky na internete na danú tému, ak ste použili informáciu z nich.
Tému si vyberte z navrhovaných, alebo si vymyslite sami.
2) Váš pohľad na prezentácie (nepovinná časť, ale želateľná).
OBSAH: čo Vás zaujalo; na aké témy by ste sa radi niečo dozvedeli; čo by prezentácie mali a čo nemuseli obsahovať; nemalo by byť viacej konkrétnych príkladov?; otázky k prednášajúcemu.
NÁVÄZNOSŤ: súvislosť medzi prezentáciami a inými predmetmi; čím by sa mohli vzájomne dopĺňať;
Smile Zápis známok do indexu bude v miestnosti M-260
v utorok 7.februára 2012   od 11:00 do 13:00

Prácu som dostal od:   Tomáš Zamba, Eva Lichnerová, Peter Laca, Ján Ruhalovský, Viktor Tomkovič

Miesto: F1-109

Čas: Utorok 16:30 - 19:30   (6 dvojprednášok)

20.sep.    úvodná prednáška
04.okt.     PROFINIT   (www.profinit.eu)
11.okt.     SOFTEC      (http://www.softec.sk)
18.okt.     NETHEMBA   (http://www.nethemba.com)
******
08.nov.    MIKROSTEP  (http://www.microstep-mis.com)
15.nov.    ARCGEO       (www.arcgeo.sk)


04.10.2011
PROFINIT (www.profinit.eu),   NewFrontier (http://www.newfrontier.sk )
Jana Dvořáková

ABSTRAKT:
Business intelligence predstavuje rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť, ktorá vo veľkom približuje svet IT a firemných business oblastí. Jej hlavným cieľom je poskytnutie firemných informácií, ktoré slúžia na podporu rozhodovania sa. Poskytnuté informácie musia byť presné, včasné, vzájomne previazané a ľahko dostupné všetkým pracovníkom, ktorí ich potrebujú. Integrovanie informácií a ich následná reprezentácia pomocou reportov, dashboardov a OLAP riešení prináša tieto benefity a následne umožňuje firme poznanie svojho vlastného know-how. Ako príklad môžeme uviesť správanie sa zákazníkov, efektivitu interných procesov alebo výnos z predaja produktov. Základným kameňom pri budovaní Business Inteligence riešenia je vytvorenie platformy pre integráciu dát z rozličných firemných systémov a následné definovanie pravidiel, ktoré tieto dáta transformujú do centrálneho úložiska - dátového skladu. Dátový sklad patrí k najkomplexnejším systémom, ktorými firma disponuje. Neoddeliteľnou súčasťou dátoveho skladu je ETL technológia, ktorá umožňuje rýchle načítanie údajov z firemných systémov, ich transformáciu a následne nahranie do dátového skladu. Tento v konečnom dôsledku obsahuje konečné - predpripravené dáta, na základe ktorých sú vytvárané analýzy, reporty a dashboardy pre podporu rozhodovania.
 • Téma 1. Business Intelligence - prehľad
  RNDr. Jana Dvořáková, PhD.,
  (cca 2 hod) prehľad - .pdf, dátové modelovanie - .pdf
  Prednáška je zameraná na celkové predstavenie moderných BI riešení, ich prínosov, histórie, architektúry a súvisiacich technológií.
 • Téma 2. Case Study - optimalizácia dátového skladu
  RNDr. Jana Dvořáková, PhD.,
  (cca 30 min) .pdf
  Prezentácia predstavuje zaujímavý projekt optimalizácie procesov v jednom z najväčších dátových skladov na Slovensku. Popisuje dôvody vedúce k spusteniu projektu, zvolený postup riešenia a dosiahnutý (prekvapivý) výsledok.

11.10.2011
SOFTEC (http://www.softec.sk)
Peter Grec: "Modelom riadený vývoj" (.pptx)

ABSTRAKT:
 • Využitie techník modelovania v procese vývoja softvéru
 • Vysvetlenie pojmov Modelom Riadený Vývoj Softvéru (MDSD) a Doménovo Špecifický Jazyk (DSL)
 • Skúsenosti s týmito technikami a ich integrácia s modernými frameworkami do podoby softvérových tovární
 • Praktická ukážka vytvorenia a použitia DSL
Gabriel Ščerbák: "Xtext - framework na vývoj jazykov" (.odp)

ABSTRAKT:
Prednáška voľne nadväzuje na prednášku "Modelom riadený vývoj" a pojednáva o týchto témach:
 • Charakteristiky domén
 • Generovanie reprezentácie modelu
 • Využitie Eclipse Modeling Framework na tvorbu DSL
 • Framework Xtext

18.10.2011
NETHEMBA (http://www.nethemba.com)
Pavol Lupták
a) "Obfuscation attacks" (obfuscate = zatemniť hlavu, otupiť myseľ, popliesť, zmiasť)
http://www.nethemba.com/bypassing-waf.pdf

ABSTRAKT:
The goal of this presentation is to describe typical obfuscation attacks that allow attacker to bypass standard security measures such as various input filters, output encoding routines that are used in Web Application Firewalls (WAFs) or Web-based intrusion detection and prevention systems. These attacks include different networking tricks, polymorphic shellcode and various code techniques.

b) "Kryptoanarchia - 19 rokov od kryptoanarchistickeho manifesta"
http://prezi.com/ejvqw7amwimq/cryptoanarchy-19-years-since-crypto-anarchist-manifesto/

8.11.2011
Andrej Lúčny: "Technológie pre monitorovacie systémy v reálnom čase" .pdf

Kľúčové slová:
monitorovací systém, systémy reálneho času, mapovanie objektov, anotovanie objektov, high availablity management, soft crash landing, watchdog

ABSTRAKT:
Monitorovacie systémy sa vyznačujú niekoľkými špeciálnymi požiadavkami: sú v neustálej prevádzke, majú často kritické poslanie, bežia v reálnom case, bezia automaticky alebo poloautomaticky, maju komplexny charakter a obrovske mnozstvo konfiguracnych parametrov. Na pokrytie tychto poziadaviek bolo vyvinutych niekolko technologii, ktore sa odzrkaluju na roznych urovniach vyvoja softveru pre tieto systemy. Vypichneme niektore z nich. Suvisia jednak s modularitou systemu a behom procesov v nom (high avaiablity management, soft crash landing, watchdog-y), jednak s trvacnostou infomacie v systeme a jej nastavenim (mapovanie a anotovanie objektov).

Témy semestrálnych prác:
 1. Uveďte ako príklad konkrétnu aplikáciu, v rámci ktorej vystupuje konfiguračný parameter a okrem persistentná informácia, ktorá konfiguračným parametrom nie je (t.j. jej časová platnosť nie je nekonečná, ale má význam aby prežila reštart programu)
 2. V čom spočíva marshalling a demarshalling? Aké požiadavky kladie plaforma Java na marshallovateľný objekt?
 3. Aký jednotný spôsob riešenia perzistencie, konfigurovateľnosti a distribúcie informácie presadzuje spoločnosť Sun v rámci platformy Java? Čo je nevýhodou tohto prístupu a aké alternatívne riešenia sa ponúkajú?
 4. Čo je reflekčný model a ako sa dá využiť pri marshallingu a mapovaní objektov do XML?
 5. Čo je to anotovaný objekt a aký význam anotácie majú? Uveďte príklad nejakej anotácie. Na akých platformách má vývojár k anotácie dispozícii?
 6. Aký spôsob mapovania objektov na XML presadzuje spoločnosť Sun? Ako pri nej postupuje vývojár? Aké alternatívy sa ponúkajú?

15.11.2011
ARCGEO (www.arcgeo.sk)
Marek Doršic: "Geografické informačné systémy" - Úvod do GIS (.ppt), Geodatabáza (.ppt), Inteligentné mapy (.pptx)

ABSTRAKT:
Geografické informačné systémy predstavujú kritický IT komponent vo viacerých odvetviach a pokladajú sa za primárny zdroj údajov. Prednáška sa bude venovať GIS a jeho nasadeniu v praxi, vysvetlí hlavné pojmy z domény, vysvetlí ukladanie priestorových údajov v geodatabáze jej ďalšie možnosti. Ozrejmí pojem Inteligentná webová mapa, použitie mobilných a ďalších technológií, ktoré sa nasadzujú v GIS najmä za účelom zberu a publikácie údajov.

Súvisiace linky, ktoré boli prezentované:


Kontakt Hlavná stránka © 2012