Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-114 Matematická logika
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Eduard Toman CSc.
www stránka:

Cieľ:

Poskytnúť študentom znalosti z matematickej logiky, potrebné pre zvládnutie štúdia umelej inteligencie a pre štúdium literatúry z umelej inteligencie.

Sylabus:
  1. výrokový počet (jazyk, sémantika, hilbertovské systémy, genzenovské systémy, tablá; metateorémy)
  2. predikátový počet (jazyk, sémantika, hilbertovské systémy, genzenovské systémy, tablá; metateorémy)
  3. teória rekurzívnych funkcií
  4. automatický dôkaz
Literatúra:

Eduard Toman: Vybrané partie z logiky
Švejdar: Logika - neúplnost, složitost a nutnost, Praha 2002;
Sochor: Klasická matematická logika, Praha 2001;
Shoenfield: Mathematical Logic


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012