Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
RNDr. Igor Prívara, CSc. prednáša 2-INF-123 Formálna sémantika a teória správnosti

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012