Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. prednáša 1-AIN-550 Základy spracovania obrazu

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012