Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
RNDr. Michal Winczer, PhD. prednáša 1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012