Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. prednáša 2-AIN-105 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (1)

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012