Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD. vedie 2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. vedie 2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012