Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. prednáša 2-AIN-206 Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky (2)

New

Kontakt Hlavná stránka © 2012