Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-220 Algoritmy a dátové štruktúry
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša RNDr. Michal Forišek PhD.
www stránka:

Cieľ:

Vychádzajúc z prednášky pre 1. ročník informatiky vybudovať základy zo všeobecného prístupu k dátovým štruktúram a uviesť niektoré základné algoritmy v tomto kontexte; t.j. algoritmy, ktoré popisujú operácie nad danými dátovými štruktúrami. Uvedú sa tiež základné návrhové a analyzačné techniky.

Sylabus:
Literatúra:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012