Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-215 Formálne jazyky a automaty (1)
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P3,C2
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša prof. RNDr. Branislav Rovan PhD.
www stránka: http://foja.dcs.fmph.uniba.sk/

Sylabus:
Literatúra:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012