Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-830 Rýchlostné programovanie (5)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: L2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:vedie RNDr. Michal Forišek PhD.
vedie RNDr. Michal Winczer PhD.
www stránka:


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012