Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-825 Rýchlostné programovanie (4)
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: L2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:vedie RNDr. Michal Forišek PhD.
vedie RNDr. Michal Winczer PhD.
www stránka:

Cieľ:

Zdokonaliť zručnosti potrebné pre rýchlu, korektnú a efektívnu implementáciu zadaných programátorských úloh. Príprava na programátorské súťaže.

Sylabus:

Implementácia zadaní v jazyku C. Dôraz sa kladie na rýchlu a korektnú implementáciu efektívnych algoritmov a na časovo efektívne ladenie programov. Jeden z cieľov týchto cvičení je príprava na programátorské cvičenia typu ACM ICPC.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012