Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-815 Rýchlostné programovanie (2)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: C2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:vedie RNDr. Michal Forišek PhD.
vedie RNDr. Michal Winczer PhD.
www stránka:

Cieľ:

Zdokonalenie zručností potrebných pre rýchlu, korektnú a efektívnu implementáciu zadaných programátorských úloh. Príprava na programátorské súťaže.

Sylabus:

Implementácia riešení zadaných algoritmických úloh v moderných programovacích jazykoch. Dôraz sa kladie na rýchlu a korektnú implementáciu efektívnych algoritmov a na časovo efektívne ladenie programov. Jeden z cieľov týchto cvičení je príprava na programátorské súťaže typu ACM ICPC.

Literatúra:

Introduction to algorithms / Thomas H. Cormen ... [et al.]. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2001
The algorithm design manual / Steven S. Skiena. London : Springer, 2010


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012