Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-171 Operačné systémy
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: P3,C1
Hodnotenie: 25/75
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Richard Ostertág PhD.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/OS

Sylabus:
Literatúra:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012