Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-265 Ročníkový projekt (2)
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: S1
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:vedie doc. Dr. Tomáš Plachetka
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~plachetk/TEACHING/RP

Cieľ:

Vytvoriť programový produkt z oblasti pedagogického softwaru, hypertextov, multimédií, spracovania dát, vizualizácie a simulácie.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012