Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-175 Spoločenské aspekty informatiky
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: K2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:prednáša RNDr. Michal Winczer PhD.
www stránka:

Cieľ:

Zamyslieť sa nad dopadmi zavádzania informačných a komunikačných technológií do nášho života.

Sylabus:

Nové IKT technológie sa rozvíjajú veľmi rýchlo. Nebadane ale vytrvalo vstupujú do nášho každodenného života. Všímame si aké zmeny, čo pozitívne, ale aj aké riziká IKT prinášajú v rôznych oblastiach: vzdelávanie, zdravotníctvo, umenie, obchod a financie, priemysel a ďalšie. Osobitne si všimneme problematiku autorského práva a jeho porušovania a počítačovej kriminality.

Literatúra:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012