Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-156 Algebra (2)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P2,C1
Hodnotenie: 20/80
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša RNDr. Martin Sleziak PhD.
www stránka:

Cieľ:

Poskytnúť základné vedomosti z lineárnej a klasickej algebry.

Sylabus:
Literatúra:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012