Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-115 Algebra (1)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša RNDr. Martin Sleziak PhD.
www stránka:

Cieľ:

Poskytnúť základné vedomosti z lineárnej algebry.

Sylabus:
Literatúra:

T. Katriňák a kol., Algebra a teoretická aritmetika I.
G. Birkhoff, S. Mac Lane, Prehľad modernej algebry, Alfa, 1979


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012