Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-179 Konkurentné a distribuované programovanie a systémy 1
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 10/90
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. Dr. Tomáš Plachetka
www stránka:

Cieľ:

Prednáška a praktikum zamerané na teóriu a prax paralelného programovania.

Sylabus:

Architektúry paralelných počítačov. CSP ako sémantika komunikujúcich procesov. Design transputera a OCCAMu. Riešenie komunikačných problémov (uviaznutie, synchronizácia). Komunikácia v systémoch so zdieľanou pamäťou, thready. Komunikácia v systémoch s distribuovanou pamäťou. Problémy tvorby a analýzy distribuovaných programov (vyrovnávanie zaťaženia, dátová paralelizácia, meranie efektivity,...). Distribuované databázy.
Praktikum: tvorba paralelných programov.

Literatúra:

C.A.R. Hoare: Communicating Sequential Processes. Prentice Hall, 1985
M.E.C. Hull, D. Crookes, P.J. Sweeney: Parallel Processing, The Transputer and its Applications. Addison-Wesley, 1994
J. Galletly: Occam2, Pitman Publishing, 1990
J. Dongarra: PVM book, MIT Press, 1994


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012