Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-222 Objektová analýza a modelovanie
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P3,C1
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša Mgr. Radovan Červenka PhD.
cvičí RNDr. Jana Kostičová PhD.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~cervenka/ooam/

Cieľ:

Naučiť študentov prakticky používať vizuálny modelovací jazyk UML a riešiť problémy modelovania softvérových systémov hlavne v štádiu analýzy.

Sylabus:

Úvod do O-O analýzy a vizuálneho modelovania, všeobecné modelovacie mechanizmy UML, use-case modelovanie, modelovanie tried, modelovanie kompozitných štruktúr, modelovanie interakcií, modelovanie stavových automatov, modelovanie aktivít, modelovanie komonentov, modelovanie nasadenia systému, pomocné modelovacie konštrukty, mechanizmy rozšíriteľnosti UML, a progresívne modelovacie mechanizmy.

Literatúra:

Unified Modeling Language: Superstructure. Version 2.1.1, formal/2007-02-05, OMG, February 2007.
M. Fowler: UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3rd Edition, Addison-Wesley, September 2003.
G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson: Unified Modeling Language User Guide. 2nd ed., Addison-Wesley, May 2005.
M. J. Chonoles and J. A. Schardt: UML 2 for Dummies. Wiley, July 2003.
D. Pilone and N. Pitman: UML 2.0 in a Nutshell. 2nd ed., O'Reilly, June 2005.
T. A. Pender: UML Weekend Crash Course. Wiley, April 2002.
P. Kimmel: UML Demystified. McGraw-Hill Osborne Media, October 2005.
D. Pilone: UML 2.0 Pocket Reference. O'Reilly, March 2006.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012