Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-163 Kolmogorovská zložitosť
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P3
Hodnotenie: 20/80
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Dana Pardubská CSc.
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Oboznámiť sa s pojmom a vlastnosťami Kolmogorovskej zložitosti a najmä jej rôznorodými aplikáciami.

Sylabus:

Kolmogorovská zložitosť reťazca - definovaná ako dĺžka najkratšieho programu, ktorý ho generuje - poskytuje o.i. aj definíciu pojmu náhodného reťazca. To umožňuje elegantné využitie pri dolných odhadoch na zložitosť problémov z rôznych oblastí.

Literatúra:
Ming Li and P.M.B. Vitanyi: An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications, Springer Verlag 1997, ISBN 0-387-94868-6
odborné články

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012