Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-135 Pravdepodobnostné algoritmy
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P3,C1
Hodnotenie: 20/80
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Dana Pardubská CSc.
www stránka:

Cieľ:

Prednáška o použití náhodnosti v algoritmoch a protokoloch; náhodnosť umožňuje riešiť niektoré úlohy, ktoré sú bez jej použitia (prakticky) neriešiteľné alebo riešiteľné menej efektívne.

Sylabus:
Literatúra:

R. Motwani, P. Raghavan: Randomized algorithms. Cambridge University Press 1995, ISBN 0521474655
J. Hromkovič: Design And Analysis of Randomized Algorithms: Introduction to Design Paradigms, Springer-Verlag New York Inc 2005, ISBN-13: 9783540239499
Ch.H.Papadimitriou: Computational Complexity, Addison-Wesley Publishing Company, 1994, ISBN 0-201-53082-1


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012