Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-127 Formálne špecifikácie
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Igor Prívara CSc.
www stránka:

Cieľ:
Sylabus:
Literatúra:
Wirsing, P.: Algebraic Specifications. Handbook of Theoretical Computer Science, Vol. B, Formal Models and Semantics, Elsevier Science Publisher B.V., 1990
Van Horebeek,I., Lewi,J.: Algebraic Specifications in Software Engineering. Springer Verlag, 1989
Potter,B., Sinclair,J., Till,D.: An Introduction to Formal Specifications and Z. Prentice Hall, 1991
Wordsworth,J.B.: Software Development with Z (A Practical Approach to Formal Methods of Software Engineering). Addison Wesley, 1992
Alagar,V.S., Periyasamy,K.: Specification of Software Systems. Springer Verlag, 1998

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012