Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-145 Tvorba internetových aplikácií
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Richard Ostertág PhD.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámenie sa s tvorbou dynamických WWW stránok na báze jazyka PHP a získanie praktických skúseností pri vytvorení vlastného projektu.

Sylabus:

Prehľad problematiky, zásady dobrého navrhovania. Komunikácia s užívateľom, CGI skripty, javaskripty. Skriptový jazyk PHP. Praktické príklady. Spolupráca s databázou. HTTP protokol, cookies. Autentifikácia. Bezpečnosť.
Požaduje sa základná znalosť HTML jazyka, znalosť programovacieho jazyka C vítaná.

Literatúra:
Kosek J.: PHP, Grada 2000
Garfinkel S., Spafford G.: Bezpečnosť Unixu a Internetu v praxi, Comp. Press 1998
Gundavaran S.: CGI programování, Comp. Press 1999
Šešera Ľ., Mičovský A.: Datové modelování, GRADA
Manuály

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012