Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-685 Tvorba webovských aplikácií
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P2,C1
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša RNDr. Richard Ostertág PhD.
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Naučiť študentov vytvárať moderné interaktívne webovské aplikácie.

Sylabus:

Študenti sa naučia HTML, XHTML a CSS. Potom sa naučia interakcii so zdrojovým kódom v HTML pomocou skriptovacieho jazyka (napr. JavaScript) na strane používateľa. Nakoniec na strane servra sa použije cross-platformový skriptovací jazyk (napr. PHP) spolu s SQL databázou (napríklad MySQL) na vytvorenie plne dynamickej a interaktívnej webovskej aplikácie.

Literatúra:

Learning PHP 5 by David Sklar, Publisher: O'Reilly; 1 edition (July, 2004), ISBN: 0596005601
JavaScript: The Definitive Guide by David Flanagan, Publisher: O'Reilly; 4th edition (December 15, 2001), ISBN: 0596000480
Cascading Style Sheets: The Definitive Guide, 2nd Edition by Eric A. Meyer, Publisher: O'Reilly; 2 edition (January 1, 2004), ISBN: 0596005253


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012