Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-176 Unix pre administrátorov
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Jaroslav Janáček PhD.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/unix/

Cieľ:

Naučiť študentov základy správy operačného systému UNIX.

Sylabus:

používatelia, skupiny, heslá
prístupové práva k súborom a adresárom
štruktúra súborového systému
znakové a blokové zariadenia
špeciálne objekty súborového systému (symlink, pipe)
pripájanie a odpájanie súborových systémov do stromu (mount, umount, /etc/fstab)
vytváranie súborových systémov
štart a ukončenie systému - /etc/inittab, runlevels
plánovanie úloh (cron, at, batch)
konfigurácia TCP/IP (ifconfig, route)
sieťové služby (/etc/services, /etc/inetd.conf, /etc/protocols, /etc/hosts, ...)
DNS – klient (/etc/resolv.conf)
DNS – server
NFS

Predpoklady:
dobré používateľské znalosti UNIXových systémov, pohybovanie sa v adresárovom strome, vytváranie a editácia súborov (vi, joe), programovanie v shelli (sh/bash), príkazy find, grep, cat, cut, ls, awk.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012