Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-183 Počítačové siete (2)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C1
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša RNDr. Jaroslav Janáček PhD.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/siete2

Sylabus:
Literatúra:

Computer Networks / Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall. Boston : Pearson education, 2011
Computer Networks / Andrew S. Tanenbaum. Upper Saddle River : Prentice-Hall, 2003
Data and computer communications / William Stallings. Upper Saddle River : Prentice-Hall, 2004


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012