Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-262 Bezpečnosť IT infraštruktúry
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Martin Stanek PhD.
prednáša RNDr. Jaroslav Janáček PhD.
prednáša RNDr. Richard Ostertág PhD.
prednáša RNDr. Michal Rjaško PhD.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/biti

Cieľ:

Zoznámiť študentov s praktickými problémami a riešeniami v oblasti počítačovej bezpečnosti, vrátane konkrétnych ukážok. Konkrétne vyskúšanie vybraných tém formou projektu.

Sylabus:
  1. Bezpečnostné zlyhania a ich príčiny – vybrané príklady z praxe
  2. Bezpečnosť WiFi
  3. Bezpečnosť web-aplikácií (útoky na relácie, vkladanie riadiacich dát, manipulácia hodnôt, a pod.)
  4. Bezpečnosť RIA (Rich Internet Application) – (Flash, Siverlight a pod.)
  5. VPN (IPSec, módy, správa kľúčov)
  6. RADIUS, DNSSEC
  7. Bezpečné komunikačné kanály (SSL/TLS)
  8. Riadenie prístupu v operačných systémoch (modely, SELinux a pod.)
  9. Bezpečné programovanie

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012