Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-636 Moderný prístup k web - dizajnu
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša Mgr. Ján Kľuka PhD.
prednáša RNDr. Martin Homola PhD.
www stránka:

Cieľ:

Kurz dáva prehľad súčasných trendov vo web dizajne, poskytuje prehľad súčasných a stále sa vyvíjajúcich webových technológií, techník a nástrojov, s dôrazom na tvorbu vysoko použiteľných, prístupných a vyvážených kvalitných webových stránok v súlade so štandardami W3C konzorcia.

Sylabus:

U študentov očakávame dobrú doprednú znalosť základných technológii ako sú HTML, XHTML a základy CSS. Začneme so základnými stavebnými kameňmi, na ktorých Web stavia: DNS, URIs, HTTP. V krátkosti zrekapitulujeme HTML/XHTML a zameriame sa do hĺbky na XML, XPath, XSLT a pokročilé možnosti CSS. V krátkosti predstavíme XML Schema, SVG, najpopulárnejšie server-side platformy a client-side rozšírenia. Okrem jednotlivých technológií stoja v centre záujmu problémy kvality (prístupnosť, použiteľnosť, typografia, pisateľský štýl vyžadovaný na webe, problémy s nekompatilibilitou prehliadačov), trendy grafického dizajnu, nové publikačné žánre (komunitné portály, wiki, blogy), a produkčné záležitosti (veľké projekty, udržiavanie stránok, bezpečnosť, SEO optimalizácia).
Kurz NIE JE vhodný pre začiatočníkov. Požiadavky: dobrá znalosť HTML, základná znalosť CSS a server-side programovania. Nejde o kurz grafického dizajnu. Nejde ani o kurz php, asp.net, javascriptu, ajax, či flash - týmto technológiám sa venujeme len okrajovo.

Literatúra:

W3C špecifikácie: XML, XHTML, CSS, WCAG.
Tutoriály a referencie na http://www.zvon.org/ (DTD, XSLT, XPath).
Web style guide 2nd ed.: http://www.webstyleguide.com/.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012