Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-UIN-260 Úvod do riešenia ťažkých problémov
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Dana Pardubská CSc.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť sa s metódami používanými na riešenie (výpočtovo) ťažkých problémov.

Sylabus:
Literatúra:

G. Ausiello, P.Crescenzi, V.Kann, A.Marchetti-Spacamela, M.Protasi: Complexity and Approximation Springer, 1999
J. Hromkovič: Algorithmics for Hard Problems Springer, 2001
J. Hromkovič: Design and Analysis of Randomized Algorithms: Introduction to Design Paradigms, Springer 2005
R.Motwani, P.Raghavan: Randomized Algorithms Cambridge University Press, 1995
elektronické poznámky na stránke


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012