Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-AIN-252 Seminár z bioinformatiky (4)
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: S2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:vedie doc. Mgr. Bronislava Brejová PhD.
www stránka: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/seminar/

Cieľ:

Oboznámenie sa s najnovšími pokrokmi v oblasti bioinformatiky a v príbuzných oblastiach.

Sylabus:

Prezentácie a diskusia o aktuálnych publikáciách v bioinformatike.

Literatúra:

Aktuálne publikácie vo vedeckých časopisoch a konferenciách.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012