Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-211 Úvod do teoretickej informatiky
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 60/40
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Michal Winczer PhD.
cvičí Mgr. Barbora Candráková
cvičí Mgr. Marek Zeman
www stránka:

Cieľ:

Úvod do teoretickej informatiky, zoznámiť s klasickými aj aktuálnymi oblasťami výskumu, v ktorých sú základné otázky: Dajú sa všetky problémy algoritmicky riešiť? Aké efektívne je riešenie? Aké sú techniky riešenia?

Sylabus:

Stručné zoznámenie s hlavnými oblasťami teoretickej informatiky:
- Abecedy, Slová, Jazyky a algoritmické problémy
- Konečné automaty
- Turingove stroje
- Vypočítateľnosť
- Teória zložitosti
- Spôsoby riešenia ťažkých problémov
- Kryptografia

Literatúra:

Hromkovič: Theoretical Computer Science, Springer, 2004
Gruska, Foundationas of Computing, Thompson Computer Press, 1997


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012