Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-507 Seminár z hypermediálnych systémov
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: S2
Hodnotenie:
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:prednáša RNDr. Martin Homola PhD.
www stránka:


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012