Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-170 Proseminár z informatiky (2)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: S2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:vedie prof. RNDr. Rastislav Královič PhD.
vedie doc. RNDr. Dana Pardubská CSc.
www stránka:


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012