Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-186 Formálne jazyky a automaty (2)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P3,C2
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša prof. RNDr. Branislav Rovan PhD.
cvičí RNDr. Peter Kostolányi PhD.
www stránka: http://foja.dcs.fmph.uniba.sk/

Sylabus:
Literatúra:

J. Hopcroft, J. Ullman: Formálne jazyky a automaty, Alfa 1978
J. Hopcroft, J. Ullman: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation, Addison Wesley 1979


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012