Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-AIN-502 Základy programovania pre biológov
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 60/40
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:prednáša doc. Mgr. Bronislava Brejová PhD.
www stránka: http://compbio.fmph.uniba.sk/vyuka/ppb/

Cieľ:

Písanie jednoduchých programov na spracovanie dát, práca s databázovými aplikáciami.

Sylabus:

Základy práce s operačným systémom Linux. Písanie jednoduchých programov v jazyku Perl. Práca so súbormi. SQL databázy a ich používanie.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012